www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Koulupuiston osakekirjan anti

Koulupuisto-hanketta varten Kyläseura järjesti osakeannin, jossa 50 euron hintaan myytiin osakekirjoja vuoden loppuun asti. Osakekirjan lunasti itselleen 52 henkilöä ja kaikkien osakekirjan lunastaneiden kesken järjestettiin 100 euron lahjakortin arvonta. Onnettarena arvonnassa toimi Elina Perttula ja lahjakortin onnelliseksi omistajaksi tuli Sari Heiskanen.

Osakekirjan myynti ei tarkoita sitä, että Koulupuistosta olisi muodostettu osakeyhtiö. Kampanja oli rahakeräyskeino, jossa vastineena antamastaan tuesta koulupuistohankkeelle sai ko. osakekirjan.

Kyläseura kiittää kaikkia osakekirjan ostaneita. Tukenne on ollut ensiarvoisen tärkeä hankkeen toteutuksen kannalta.

Anne-Maria Perttula
hankevastaava

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2005.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke