www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Kinkerit Mikkolassa

Kinkereillä on pitkä historia. Nämä kirkon kodeissa pitämät kristinopin kuulustelutilaisuudet saivat alkunsa jo 1600-luvulla. Kirkolle muodostui niiden myötä vahva asema kansan lukutaidon opettajana.

Nykyisin kinkerit ovat seurakunnan papin ja kanttorin johdolla toteutettuja keskustelu- ja virsilaulutilaisuuksia.

Putkilahden kinkeripiirin kinkerit pidettiin 27. tammikuuta Mikkolassa. Mukana olivat kirkkoherra Timo Iskala ja kanttori Arvo Alava sekä parikymmenpäinen kinkerivierasjoukko. Tämän vuoden keskusteluaiheet olivat Raamatusta usko ja Katekismuksesta 5. käsky.

Kirkkoherra Iskala aloitti kinkerit puhumalla siitä, miten käskyt liittyvät toinen toisiinsa hyvin kiinteästi. Hän mainitsi, kuinka Luther sanoo, että ensimmäinen käsky: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älköön sinulla olko muita jumalia”, vaatii uskoa, ja jos tämä ensimmäinen käsky pidetään, siitä seuraa kaikkien muidenkin käskyjen pitäminen.

Iskala muistutti, että suurin asia, mitä me uskolla voimme ottaa vastaan, on Jumalan anteeksiantamus armosta. Teot kyllä osoittavat meille, miten usko meissä vaikuttaa, mutta koskaan tekoja ei voi liittää iankaikkiseen elämään siten, että ne olisivat peruste taivaaseen pääsemiseksi.

Iskala korosti vielä, että kristillinen käyttäytyminen syntyy uskosta ja siinä keskeiset eettiset periaatteet ovat kymmenen käskyä, rakkauden kaksoiskäsky: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi yli kaiken, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, sekä Jeesuksen opetus: ”Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille”.

Tämä on kultainen sääntö.

Seuranneessa hyvin vilkkaassa keskustelussa pohdittiin uskon ja käskyjen vaikutusta jokapäiväiseen elämään. Keskustelun jälkeen tutustuttiin uusiin kastevirsiin kanttori Arvo Alavan opastuksella ja säestyksellä.

Lopuksi käytiin läpi kinkeripiirin toimintakertomus sihteeri Kirsti Koskisen selostamana. Toimintaa on ollut paljon ja se on ollut monipuolista. Kylällä on toiminut seurakuntapiiri, vanhemman väen kerho ja lasten päiväkerho. Tilaisuuksia on järjestetty myös useita: rantailta Salmensuussa, ehtikkojuhla ja joulujuhla Mutasella sekä joulumyyjäiset Osuuspankilla. Vierailuja on tehty hoivakodille ja kylän surutaloihin. Syntymäpäiville on viety muistamiset sekä 70 v. täyttäneille on jaettu joululehdet.

Yhteinen retkikin on tehty ja väen tuvalla on käyty avustamassa sen toimintaa. Tulevaa toimintakautta jatkavat entiset vastuuhenkilöt:

Kylänvanhin on Reino Koskinen, lähetysvastaava Anna-Liisa Sorvali, diakoniavastaavat Seija Hokkanen ja Kirsti Kaunisto, rahastonhoitaja Aino Riikonen, lisäjäseniä ovat Saara Hakanen, Enna-Liisa Sorsa ja Annikki Saarinen, sihteerinä toimii Kirsti Koskinen.

Kirkkoherra Iskala totesi kiitossanoissaan kinkeripiirin tehneen hyvää ja merkityksellistä työtä. Hän esitti myös kiitokset talon isäntäväelle, Marketta ja Aarne Sorvalille ystävällisestä ja vieraanvaraisesta vastaanotosta.

Aune Turunen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2005.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke