www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Putkilahden väestötilastoa

Tilastokeskus julkaisee parin vuoden välein ”SuomiCD”:n. Näillä CD-levyillä on erittäin runsaasti tilastotietoa ”kylätasolla”, siis myös Putkilahden kylästä. ”Kylä” tarkoittaa postinumeroaluetta, ts. ”Putkilahti” on alue, jossa postiosoitteen postinumero on 41870.

Ohessa on näiltä CD-levyiltä poimittua, Putkilahden väestöön liittyvää tilastotietoa. Tässä tarkastelussa aikajänne on 1988-2003. Kun puhutaan vuodesta, tarkoitetaan vuoden viimeistä päivää. Siis seuraavassa esim. 1988 tarkoittaa 31.12.1988 vallinnutta tilannetta.

Putkilahden asukasmäärä on kääntynyt nousuun 2000-luvulla

Putkilahden asukasmäärä laski 1990- luvulla, mutta on kääntynyt nousuun 2000-luvulla.

Oheinen pylväskaavio kertoo asukasmäärän kehityksen.

Vuoden 2000 lopulla Putkilahdessa asui 207 asukasta, mutta vuoden 2003 loppuun mennessä asukasmäärä oli noussut 217 henkilöön. Ilahduttavaa on myös keski-iän laskeminen. Vuoden 2000 lopulla putkilahtelaisten keski-ikä oli 49,2 vuotta, mutta vuoden 2003 lopulla vain 48,3 vuotta.

Vuosikymmenten 1980/1990 vaihteessa Putkilahdessa oli hienoinen, muutaman naisen enemmistö. Pikkuhiljaa miehet ovat vallanneet alaa, vuoden 2003 lopulla Putkilahdessa asui 110 miespuolista henkilöä ja 107 naispuolista.

Putkilahden asukkaiden määrän kehitys ikäryhmittäin

Oheisessa Taulukko 1:ssä on esitetty Putkilahden asukasmäärän kehitys ikäryhmittäin vuosina 1988-2003.

Taulukon vasemmassa alakulmassa esiintyvät kaksi pistettä (..) tarkoittavat, että tietoa ei ole saatavilla. Esimerkiksi vuonna 1988 ei tilastoitu erikseen yli 80-vuotiaita, eikä yli 70-vuotiaita. Kyseisen vuoden lopulla Putkilahdessa asui 81 henkilöä, jotka olivat täyttäneet 60 vuotta.

Onko uusi kotikuntalaki vienyt suuren osan kaks´kymppisistä?

Kun edellisen taulukon luvut muutetaan suhteellisiksi luvuiksi tähän Taulukko 2:een, voidaan vertailla esim. eri ikäryhmien välistä kehitystä.

Näyttää siltä, että huolimatta väestömäärän kehityksestä alle 10-vuotiaiden osuus kaikista putkilahtelaisista säilyy vakiona, vuodesta toiseen n. 8-9 prosentissa. Samaa pätee 10-19 vuotiaisiin. Tällöin alle kaksikymppisiä putkilahtelaisista on koko ajan kutakuinkin vakiomäärä, n. 20 prosenttia.

Sen sijaan kaksikymppisten osuus on pudonnut voimakkaasti, 15 prosentista alle 5 prosenttiin. Yhtenä syynä on varmaankin vuonna 1994 voimaantullut uusi kotikuntalaki, joka antaa opiskelijalle oikeuden kirjautua opiskelun aikaisen asuinkunnan asukkaaksi. Kolmekymppisten osuus on viimeisintä notkahdusta lukuun ottamatta säilynyt kutakuinkin vakiona. Tällöin nuorten aikuisten, 20-39-vuotiaiden osuus on laskusuunnassa, pudonnut neljäsosasta alle 15 prosenttiin.

Nelikymppisten osuus on noususuunnassa, kun taas viisikymppisten osuus on pysynyt vakiona tai laskenut hieman. Neli-viisikymppisten osuus kokonaisuutena on noussut neljäsosasta noin 30 prosenttiin.

Eläkeläisten (yli 65 v.) osuus on noussut vuoden 1988 neljäsosasta vuoden 2003 loppuun mennessä noin kolmasosaan.

Näkyykö ns. ”suurten ikäluokkien”, sotien jälkeen, n. 1945-1950 syntyneiden vaikutus Putkilahdessa vielä 1990-2000-luvuilla jonkinlaisena tilastopiikkinä? Yllä olevassa taulukossa he sijoittuvat 40-49-vuotiaiden luokkaan vuosina 1988-1994, ja sen jälkeen 50-59 -vuotiaiden luokkaan. Taulukon prosenttilukujen valossa näyttää siltä, että ei näy tilastopiikkejä, suuret ikäluokat pikemminkin loistavat poissaolollaan. Lukija voisi arvioida syitä.

Risto Perttula
Lähde: Tilastokeskus

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2005]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke