www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Osakaskunnat tiedottavat

Osakaskunnat ovat pitäneet kokouksensa 30.4.2005 Osuuspankilla. Osakaskunnilla on kaislanpoistoraudat, joita voi lainata ja käyttää syksyisin kaislanpoistoon. Lisätietoja saa Erkki Hakaselta. Kalastuksenvalvojakurssille otetaan osaa, osakaskunnat avustavat taloudellisesti kurssituksessa. Todettiin, että tällä hetkellä osakaskuntien alueella ei ole voimassa olevaa ammattikalastuslupaa.

Yijälän-Kouhinsalon osakaskunta
Jorma Autioniemi, Antti Järviniemi, Martti Autioniemi ja Pentti Könnö

Luvat ja pyydysmaksut: Huvilanomistajille max. 12 yksikköä. Huvilanomistajan manttaalin mukainen kalastusoikeus kaksi yksikköä on maksuton ja sen jälkeen ylittävältä osuudelta korvaus on 2 euroa /yksikkö. Alueella asuville maanomistajille manttaalin mukainen kalastusoikeus on maksuton, sen jälkeen korvaus on 2 euroa /yksikkö ja ylärajaa ei ole. Ulkopuolisille myydään myös max. 12 yksikköä. Uistelulupa on 4 euroa /vuosi, osakkaille kuitenkin ilmainen. Osakaskunnan alueella suositellaan pidättäytymistä alle 40 mm:n verkoista, suositus ei koske muikkuverkkoja. Verkot on merkittävä muovisella lupamerkillä. Vesilintujen metsästys maksaa ulkopuoliselle 15 euroa /kausi. Metsästys, ravustus ja piisaminpyynti on osakkaille vapaata. Lupia myyvät Pentti Könnö ja Jorma Autioniemi.

Kalastuksen valvojina toimivat Martti Autioniemi, Jorma Autioniemi, Pentti Könnö, Timo Kalliola, Kyösti Järvinen, Raimo Saikkonen ja Ilkka Kurkela.

Ylisjärven osakaskunta
Hoitokunta: Veikko Riikonen pj, Jorma Autioniemi vpj, Seppo Heinonen ja Oiva Saarinen.

Luvat ja pyydysmaksut: Ranta-asukkailla 4 yksikköä, lisäyksiköistä kaksinkertainen maksu. Pyydysyksikön hinta 4 euroa/vuosi. Verkko, katiska ja uistelu jokainen l yksikkö. Moottoriuistelu sallittu 2 vapaa/vene, vain Ylisjärven osakaskunnan luvalla. Suositellaan, että ei käytettäisi verkkoja silmäkoko 35-54 mm. Vesilintujen metsästykseen myönnetään enintään 25 kpl 12 euron lupia. Piisaminpyynti on sallittua. Lupien hinta on sama myös osakkaille.

Lupia myy ja lisätietoja antaa Veikko Riikonen puh 014- 825110 tai 0400-629 049. Kalastuksen valvojina toimii Veikko Riikonen ja Jorma Autioniemi.

Peuhan osakaskunta
Erkki Heinovirta, Pertti Mäkelä, Rauno Jokinen ja Erkki Hakanen

Luvat ja pyydysmaksut: 1 euroa/yksikkö ja ulkopuolisille 2 euroa/yksikkö. Huvilan omistajille ja mökin vuokraajille kuuluu seitsemän yksikköä. Paikkakunnan ulkopuolella asuvalla perikunnan jäsenellä on oikeus kalastaa viidellä pyydysyksiköllä (katiska on yksi yksikkö ja verkko on kaksi yksikköä). Lupia myy Virran Puoti.

Rajoitukset ja rauhoitukset:
* Yksi vapalupa/henkilö.
* moottoriuistelu kielletty osakaskunnan alueella
* ravustus kielletty Rajajärvessä ja Nokkospohjan pohjukasta Haapalahden pohjaan Nokkosella
* yksi verkko (2x30) jatassa 30 m päittäin sulan veden aikaan, jään päältä kalastettaessa saa laittaa kaksi verkkoa jataansa lahtivesillä.
* suositellaan pienimmäksi solmuväliksi 45 mm
* rysä saa olla enintään yksi metriä korkea ja yksiaitainen
* verkkoja ei tule kiinnittää kepein, vaan naru + pola systeemillä
* verkkoihin tulee kiinnittää lupamerkit ja katiskan polaan suositellaan laitettavaksi omistajan nimi

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilinnut:
* vesilintujen metsästys on kielletty Ylisjärven kalastuskunnan rajasta Holman luotoon
* vesilintujen metsästys on luvallista osakkaille, vieraille 10 euroa/kausi
* piisaminpyynti on vapaata

Putkilahden Ruotsula-Kilvensalo-Varman osakaskunta
Juhani Mäkinen, Niilo Frilander, Viimo Salo ja Niilo Huujärvi

Luvat ja pyydysmaksut: Pyydysmaksuna on edelleen 1 euroa/yksikkö. Ulkopuolisille sekä paikallisille lisäverkot 2 euroa/yksikkö. Huvilanomistajilla oikeus seitsemään yksikköön. Lisäpyydykset linja Manun kärki - Ikaanniemi selän puolella. Säädökset muutoin yhtenevät Peuhan kalastuskunnan kanssa. Lupia myyvät Niilo Huujärvi, Viimo Salo ja Virran Puoti.

Rajoitukset ja rauhoitukset samat kuin Peuhan osakaskunnalla. Lisäksi todetaan, että muikkuverkkoja saa pitää. Mokan alueella saa laittaa kaksi verkkoa jataansa. Verkkojen väli 30 m päittäin. Lahtivesillä Lakkulansalmesta Ylisjärven osakaskunnan rajaan moottoriuistelu on kielletty. Koivusalmessa kalastus on kielletty. Linjalta Harasaari - Vehkakivet 500 m leveä kaista itään on kalastus kielletty 15.5. - 30.6.

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilinnut: Sama käytäntö kuin Peuhan osakaskunnalla. Lisäksi ravustus on kielletty Huujärvessä, Pennijärvessä ja Rajajärvessä.

Osakaskunnat istuttivat vuonna 2004 siianpoikasia. Vuonna 2005 pyritään istuttamaan kuhanpoikasia. Tarkennuksia osakaskuntien toiminnasta voi pyytää osakaskuntien jäseniltä. Osakaskunnat pitävät kokouksensa keväisin. Kokouksiin toivotaan lisää osanottajia.

Niilo Huujärvi, Veikko Riikonen, Pentti Könnö, Erkki Hakanen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2005]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke