www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kirjat ovat hyvää seuraa

Putkilahdessa vuonna 1920 syntynyt ja täällä koko ikänsä asunut Sirkka-Liisa Mattila on vakituinen kirjastoautolla kävijä.

Hän on harrastanut lukemista lapsesta saakka. Kirjaston käyttö tuli hänelle tutuksi jo kansakouluaikoina ja sieltä innostus lukemiseen on säilynyt näihin päiviin asti.

Sirkka-Liisa Mattila kertoo lukevansa mielellään muistelma- ja elämäkertakirjallisuutta. Ensimmäisenä mieleen tulevat Toivo Rapelin kirjat, jotka hän on lukenut kaikki.

Erikoisen kiinnostavaa luettavaa hänelle on ollut Kalevi Kalemaan kirjoittama kirja Sylvi-Kyllikki Kilvestä. Kirjan tekee mielenkiintoiseksi se, että se kertoo henkilöistä, jotka liittyvät Sirkka-Liisa Mattilan omaan varhaislapsuuteen.

Hänen muistoissaan on säilynyt kuvia siitä, kuinka Sylvi-Kyllikki Kilpi sekä hänen kolme lastaan asuivat Mattilan lähinaapurissa, Nikkilässä. Ilmeisesti Kilvet viettivät täällä kesälomaansa.

- He kävivät meillä usein, koska Sylvi-Kyllikki Kilpi antoi sisarelleni Saaralle oppitunteja joissakin kouluaineissa. - Lasten nimet olivat Kalevi, Yrjö ja Raili, ja pojat tulivat aina leikkeihin mukaan Mattilan lasten kanssa, muistelee Sirkka-Liisa Mattila.

Toinen mielenkiintoinen kirjallisuuteen liittyvä lapsuusajan tuttavuus hänelle oli kielimurteentutkija Walja Pasternack, joka teki täällä cumlaudeaineskokoelmaansa varten tutkimuksia Putkilahden murteesta.

Näillä tapaamisilla lienee ollut vaikutusta Sirkka-Liisa Mattilan kiinnostukseen historiallista kirjallisuutta kohtaan.

- Kirjojen avulla voi tutustua moniin ihmisiin, siirtyä rajojen yli ja olla monessa ajankohdassa ja tapahtumassa mukana yhtaikaa, mietiskelee Sirkka-Liisa Mattila.

Kirjastoauton palvelut ovat hänelle hyvin tärkeitä. Auton pysäkki on kotia lähellä ja näin uutta luettavaa on helposti saatavilla.

- Kirjat ovat hyvää seuraa ja lukiessa aika ei tule koskaan pitkäksi, toteaa Sirkka-Liisa Mattila ja on kiitollinen siitä, että näkö on säilynyt hyvänä.

Aune Turunen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2005]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke