www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Putkilahdessa bongattua: elämänpinna ja väsymätön

Nyt heinäkuun pidettyä helteitään muutaman päivän ajan alkaa lintujen äänekkäin laulukausi olla ohi. Monet linnut - ja etenkin linnunpoikaset - ovat silti äänessä toista tai jopa kolmatta pesuetta perustaessaan, kun toiset ovat jo muuttaneet takaisin etelän maihin. Putkilahti on rehevien rantojensa, lehtomaidensa ja muutenkin monimuotoisten ympäristöjensä ansiosta eräs Keski-Suomen parhaita lintupaikkoja. Kylän rannoilla ja vesillä tavataan useita lähitienoilta puuttuvia lintulajeja. Näistä esimerkeiksi käykööt kuhankeittäjä, kaulushaikara ja ruskosuohaukka.

Lintuja oppii parhaiten tuntemaan kokeneemman harrastajan opastuksella. Etenkin kevään ja alkukesän laulukonserteissa solistien ulkonäköä pääsee harvoin näkemään kunnolla, joten laulujen sekä varoittelu- ym. äänien tunnistaminen on vähintään yhtä tärkeää, kuin ulkonäön tarkastelu. Lintua kiikarilla tai muuten katsottaessa on syytä painaa mieleen ulkoasun värejä, ruumiin mittasuhteita ja käyttäytymistä, jos mahdollista verrata kokoa johonkin muuhun kohteeseen. Vähintään kolme tuntomerkkiä pitäisi saada talteen tyyliin: ahaa, jokin pöllö; - mustat silmänympärykset, vaalea yleisväritys, siipien alapinnalla kärjissä mustaa ja pieni tumma viiru sen alla - no vot, suopöllöhän se siinä! Aina uuden lintulajin nähdessään saa bongari elämänpinnan; lintuharrastus on kuitenkin laajempi asia, kuin sen äärimuoto bongaus.

Ruskosuohaukan tapaa ruovikon yllä liitelemästä

Ruskosuohaukkaa sanotaan bongarikielellä ”väsymättömäksi” johtuen sen tavasta lentää loppumattoman hitaasti ruovikon yllä.

Kuva: Lasse Elfvengren

Tästä tavasta ja myös linnun pesimäympäristöstä johtuen ruokohaukka olisi ehkä soveliaampi nimi; suolta ei tätä petolintua juurikaan tapaa. Ravinnokseen se jahtaa sammakoita, linnunpoikasia, peltojen ja rantaluhtien piennisäkkäitä sekä hyönteisiä. Ruskosuohaukka talvehtii Afrikassa palaten Suomeen huhti-toukokuulla. Paras tuntomerkki on hitaahko liito ja rauhalliset siivenlyönnit sekä pitkät ja kapeahkot siivet; koiras on vaaleampi, siipien yläpinnalla on selvät harmaat ja ruskeat alueet siivenkärkien ollessa tummat. Naaras on etenkin päivänvalossa hyvin tumman oloinen, mutta etenkin vanhalla naaraalla on pää ja rintakin selvästi kellertävä.

Timo Suominen

Putkilahdessa bongattua

1. kaakkuri    32. töyhtöhyyppä  63. haarapääsky    94. talitiainen
2. kuikka     33. metsäviklo   64. räystäspääsky   95. kuusitiainen
3. silkkiuikku   34. rantasipi    65. metsäkirvinen   96. sinitiainen
4. härkälintu   35. isokuovi    66. västäräkki    97. töyhtötiainen
5. kaulushaikara  36. lehtokurppa   67. keltavästäräkki  98. hömötiainen
6. laulujoutsen  37. taivaanvuohi  68. peukaloinen    99. pyrstötiainen 
7. metsähanhi   38. naurulokki   69. tilhi       100. puukiipijä
8. kanadanhanhi  39. kalalokki    70. rautiainen    101. pikkulepinkäinen
9. uivelo     40. pikkulokki   71. punarinta     102. isolepinkäinen
10. sinisorsa   41. harmaalokki   72. satakieli     103. harakka
11. haapana    42. selkälokki   73. laulurastas    104. närhi
12. tavi      43. kalatiira    74. punakylkirastas  105. pähkinähakki
13. punasotka   44. sepelkyyhky   75. räkättirastas   106. varis
14. tukkasotka   45. käki      76. mustarastas    107. korppi
15. telkkä     46. lehtopöllö   77. lehtokerttu    108. kottarainen
16. isokoskelo   47. huuhkaja    78. hernekerttu    109. kivitasku
17. tukkakoskelo  48. helmipöllö   79. pensaskerttu   110. kuhankeittäjä 
18. sääksi     49. varpuspöllö   80. ruokokerttunen  111. varpunen
19. ruskosuohaukka 50. viirupöllö   81. rytikerttunen   112. peippo
20. hiirihaukka  51. sarvipöllö   82. pensassirkkalintu 113. urpiainen
21. mehiläishaukka 52. suopöllö    83. viitasirkkalintu 114. keltasirkku
22. kanahaukka   53. tervapääsky   84. luhtakerttunen  115. punatulkku
23. varpushaukka  54. palokärki    85. viitakerttunen  116. viherpeippo
24. tuulihaukka  55. harmaapäätikka 86. luhtahuitti    117. vihervarpunen
25. nuolihaukka  56. käpytikka    87. pajulintu     118. punatulkku
26. metso     57. pohjantikka   88. sirittäjä     119. punavarpunen
27. teeri     58. valkoselkätikka 89. tiltaltti     120. pajusirkku
28. pyy      59. pikkutikka   90. leppälintu    121. pulmunen
29. ruisrääkkä   60. käenpiika    91. hippiäinen    122. keltasirkku
30. fasaani    61. käpylintu    92. harmaasieppo   123. kehrääjä
31. kurki     62. kiuru      93. kirjosieppo

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 7/heinäkuu 2005]