www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kyläseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2005

1. Koulupuiston kehittämishankkeen loppuun saattaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
- toimintavolyymin lisääminen
- investointihankkeiden loppuun saattaminen (kalustaminen)
- alueen huolto- ja isännöintitehtävien hoitaminen

2. Kylätoiminnan kehittäminen ja yhteistyö eri järjestöjen kanssa
- virkistystoiminta: teatteri / konsertti
- kylätapahtuma: Putkilahden jazz-tapahtuma

3. Kyläkuvan, maisemallisten arvojen ylläpito
- siivoustalkoot keväällä
- maisemanhoidolliset toimenpiteet tarpeen mukaisena

4. Starttiraha uusille kylälle syntyneille vauvoille ja uusien asukkaiden muistaminen

5. Aloitteet ja vetoomukset kylän ajankohtaisista asioista kunnan suuntaan
- kyläkaava, tieasiat, liikenneturvallisuus

6. Varainhankintakeinojen kehittäminen ja nykyisten ylläpito
- arpajaiset, myyntituotteiden hankinta ja markkinointi

7. Vesireitistön ja vesialueiden kunnostushankkeissa mukana olo

8. Tiedotustoiminnan ylläpito internet-sivuston avulla ja tiedottamisen turvaaminen kylätasolla paikallislehteä apuna käyttäen.

9. Hallinnollinen työ: johtokunnan kokoukset tarpeen mukaan, yleiset kokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa.

10. Yhteistyöhankkeissa mukana olo naapurikylien ja kuntien kanssa

11. Kilvensalmen lv-alueen hallinnointi ja kehittämistyö yhdessä alueen käyttäjien kanssa

12. Koroslahden alueen kehittämishankkeessa mukana olo

13. Lasten ja nuorten kerhotoiminnan tukeminen: Muksuklubi

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 9/syyskuu 2005]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke