www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Koulupuiston kehittämishanke loppusuoralla

Putkilahden kyläseuran omistaman Koulupuisto-nimisen kiinteistön kehittämishanke alkaa olla loppusuoralla. Hanke käynnistyi vuoden 2004 alussa toden teolla, kun TE-keskuksen tukirahoitus saatiin päätöksenä käyttöön. Rahoitusta hankkeelle tuen muodossa myönnettiin vajaa 50 000 euroa, josta huomattava osuus on jo saatu tilitettyä ulos TE-keskuksesta. Kokonaishankemenona TE-keskus hyväksyi 77 000 euroa. Eli kyläseuran osuudeksi hankkeesta jäi n. 22 000 euroa omarahoitusosuutena. Viimeisimpien laskelmien mukaan odotamme vielä avustuksena n. 13 000 euroa TE-keskukselta, joka on maksussa kevään 2006 aikana. Hanke on siis rahassa hyvin merkittävä ja se on myös ollut näkyvä.

Koulupuisto on saanut uuden uljaan ulkoasun ja piha-aluettakin on pystytty kunnostamaan rahavarojen sallimissa rajoissa.

Mitä on saatu tähän mennessä aikaan?
Koulupuiston peltikatto rakennettiin kesällä 2004 ja tämän vuoden aikana on pinta saanut lopullisen uuden maalikerran. Ikkunoita on kunnostettu, portaikko oikaistu ja pihakiveys istutuksineen koristaa sisäänkäyntiä. Sisätiloissa ei merkittäviä rakennustoimia ole suoritettu, sen sijaan pääpainoa on asetettu toiminnallisuuden turvaamiseen. Toimintavälineistöä ruokailujen ja kahvitusten järjestämiseksi on lisätty hankkimalla 100 hengen vuokrakäyttöönkin soveltuvat astiastot, pöytiä ja tuoleja riittää isommallekin väelle sekä yöpyjiä varten hankitaan vielä kunnollisia retkisänkyjä. Toimitilaa markkinoidaan painetulla esitteellä, jota on jaettu erilaisten tapahtumien yhteydessä. Markkinoinnin eräs väline on opastaulu tienposkessa.

Hankinnan alla sänkyjen lisäksi on kokousteknisten laitteiden hankinta, josta on meneillään tarjouskierros.

Kuka voi käyttää Koulupuistoa ?
Putkilahden kyläseura on päätöksissään ja toimissaan tähdännyt siihen, että Koulupuisto on kaikkien kyläläisten vapaassa käytössä pientä korvausta vastaan. Kylän eri seuroilta ei peritä vuokraa tilan käytöstä ellei tilaisuus sitten ole maksullinen. Kansalaisopiston piireille on tarjottu myös tila maksuttomana toimitilana. Koulun käyttövarauksista vastaa Marja Riikonen, jonka kanssa voi neuvotella ajankohdista ja mahdollisista käyttökorvauksista tarvittaessa. Avaimen pitkäaikaista käyttöä varten saa panttirahaa vastaan. Tilaa käyttävien henkilöiden tulee muistaa merkitä käyttökalenteriin käyttöaika ja vastuuhenkilö.

Yksityisiltä vuokraajilta peritään korvaus ja mikäli vuokraaja on kyläseuran jäsen, huomioidaan se maksun alennuksena. Perityillä korvauksilla hoidetaan tilan ylläpitomenoja joita ovat mm. lämmityskulut, sähkökulut, siivous ja jätehuolto.

Tähän mennessä suurimmat käyttäjäryhmät ovat olleet leiritoiminta, kyläseuran oma toiminta, muksuklubi, kansalaisopiston liikunta, seurakunnan lasten kerho ja joitakin yksittäisiä yksityistilaisuuksia sekä sählyn/ sulkapallon pelaajia.

Viime hetken vinkkejä tarvitaan!
Koska hankerahaa on vielä jonkin verran jäljellä toiminnallisten välineiden hankintaa varten, olisi hyvä saada vinkkejä, mitä tarvitaan!? Mikäli sinulla on jokin ajatus tai selkeä puutos mielessäsi, ota yhteyttä hankevastaavaan.

Anne-Maria Perttula, hankevastaava

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 10/lokakuu 2005]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke