www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Keskustanaiset toimivat

Keskustanaisten Putkilahden paikallisosasto on toiminnassa oleva poliittinen naisjärjestö, joka edistää oman kotiseudun, valtakunnan ja kansainvälistäkin kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti. Ensisijaisena tavoitteena on nähty paikallisten olosuhteiden ja yhteisön olojen kehittäminen sekä sosiaalisten toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Tavoitteena on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kansalaisten ja erityisesti naisten näkökulmasta. Paikallisosastossa on aktiivijäseniä ollut viime vuosien aikana n. kaksikymmentä. Osastoa johtaa puheenjohtaja Kirsti Koskinen, jonka apuna toimii 5-henkinen johtokunta. Vuodelle 2006 on johtokuntaan valittu Anne-Maria Perttula (siht), Riitta Hakanen, Elvi Simola, Sisko Ruth ja Anna-Liisa Sorvali.

Keskustanaisten vuoden 2006 toimintasuunnitelma painottuu vaalitoiminnan hoitamiseen presidentin-, seurakunta- ja vuoden 2007 eduskuntavaalien osalta. Naisedustajat pyrkivät vaikuttamaan paikallis-, piiri- ja valtakunnantason päätöksentekoon osallistumalla aktiivisesti kokouksiin. Aloitteita on tehty niin paikalliselle kuin valtakunnallisellekin päätöksentekofoorumille. Vuoden 2006 aikana tavoitteeksi on asetettu myös paikallisosaston jäsenten aktivointi ja virkistäytyminen. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Keskustanaiset ovat merkittävä joukko suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajina ja järjestö antaa mahdollisuuden edetä paikallistasolta aina valtakunnallisiin tehtäviin saakka.

Anne-Maria Perttula

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2005]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke