www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Marraskuun suuri uutinen

Marraskuun suuri uutinen Putkilahdessa on pankkitoiminnan lopettaminen omassa konttorissamme 30.11.2005. Putkilahden konttorin toiminnat yhdistetään kokonaisuudessaan kirkonkylällä sijaitsevaan Korpilahden Osuuspankin pääkonttoriin 1.12.2005.

Kaksi tärkeintä syytä konttorimme lakkauttamiselle ovat toiminnan väheneminen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Pankkitoiminnalle muutos ei aiheuta minkäänlaisia katkoksia, vaan toiminta jatkuu nyt kirkonkylän pääkonttorilla. Oma konttorinhoitajamme Kaija Mäkinen siirtyy sinne kokopäiväiseksi virkailijaksi ja palvelee muun henkilökunnan kanssa asiakkaitaan kuten ennenkin.

Pankin järjestämässä keskustelutilaisuudessa Putkilahden koululla 18.10. 2005 toimitusjohtaja Kyösti Myller selosti syitä, miten tilanteeseen konttorimme lopettamisesta on tultu ja miten toiminta tulee tästä eteenpäin jatkumaan.

Keskustelutilaisuuden perusteella näytti siltä, että Putkilahdessa suhtaudutaan tilanteeseen ymmärtäväisesti. Onhan tosiasia, että asukastiheydeltään Putkilahtea monin verroin suuremmiltakin paikkakunnilta pankit ovat joutuneet sulkemaan konttoreitaan.

Tilanteen ymmärtäminen ja hyväksyntä ei tarkoita sitä, etteikö konttorimme lopettaminen olisi kylämme asukkaille kipeä asia. Haikeutta tunnetaan, olemmehan menettämässä yhden merkittävistä lähipalveluistamme.

Pankin alkuhistoria on kertomusta loistavasta kyläyhteisöhengestä ja aikansa kyläläisten eteenpäin suuntaavasta näkemyksestä. Konttorimme lähes 100-vuotinen toiminta on ollut vakaata työntekoa ja pyrkimystä parantamaan seudun oloja ja on siinä onnistunut saavuttamaan vankan luottamuksen kylämme asukkaiden keskuudessa. Nyt, kun tutun pankin ovi pannaan kiinni, on luonnollista, että kipua tunnetaan.

Pankkimme on käynyt läheiseksi kyläläisillemme muutenkin kuin raha-asioidemme hoitajana. Konttorissamme toimineet virkailijat ovat tulleet toinen toisensa perään kyläläisille suorastaan ystäviksi. Kynnys pankkiin on ollut matala ja ystävällinen vastaanotto aina taattu. Kaija Mäkisen varma asiantuntemus pankkiasioiden hoidossa ja erikoisen suuri palvelualttius asiakkaitaan kohtaan on ollut mahtavaa työtä, jolle vertaistaan saa hakea.

Myöskin pankin alakerran kokoustilat ovat olleet vuosien varrella kyläläistemme ahkerassa käytössä. Pankin omien tilaisuuksien lisäksi siellä on pidetty kokouksia, juhlia, myyjäisiä ja pikkujouluja, siellä on toiminut myös terveydenhoitajan vastaanotto ja kokoonnuttu innokkaasti monien erilaisten kerhojen merkeissä. Kokoustiloihin liittyy paljon kylän väkeä yhdistäviä muistoja.

Tulevaisuuteen voimme kuitenkin katsoa turvallisin mielin. Pankkiasiamme tulevat hoitumaan ihan varmasti tästä eteenkinpäin ja haikeuskin haihtuu mielistämme ajan myötä.

- Mukaviakin asioita on tapahtumassa Putkilahdessa. Kylämme väkiluku on noususuunnassa, kuten Risto Perttulan lehdellemme lähettämät tilastotiedot kertovat.

Mukavaa kuultavaa on myös eri puolilta kyläämme kantautuvat rakennustöiden äänet. Putkilahdessa rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa, elämä jatkuu.

Kehitys kulkee ajan mukana eteenpäin ja me sen mukana.

ILOISELLA MIELELLÄ KOHTI HUOMISTA!

Aune Turunen

[Putkilahden kylälehden 11/marraskuu 2005 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke