www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kulunut vuosi päättyy uusien tuulien odotukseen

Putkilahden kyläseuralle kulunut vuosi on ollut melko normaali. Koulupuiston kehittämishanke jatkui pihan parannustöillä ja varusteiden täydennyksillä; kylänraittia siivottiin keväällä; Jazz-it pidettiin kesäkuussa ja talo tarjosi kesällä tapahtumapaikan muutamille lasten leireille. Leireistä olemme saaneet myönteistä palautetta, joten se lienee jatkossakin hyvä tapa hyödyntää kylätaloa. Totta kai koko kiinteistö on kaikkien kyläläisten käytössä, milloin tilaa tarvitaan.

Koulupuiston käyttöön liittyy meidän osaltamme koko Suomen kyliä ja kylätoimintaa koskettava muutos. Monet peruspalveluja tarjoavat rakenteet kunnissa tullevat muuttumaan lähivuosina samalla, kun väestömme vanhenee. Pankkipalvelut tiivistävät toimintojaan kannattavuussyistä - pankkimme lopetti toimintansa ja se on sinänsä valitettavaa - joten monia jokapäiväiseen elämään kuuluvia, välttämättömiä asioita joutuu jatkossa hoitamaan joko kauempana taikka tietoverkon välityksellä. Vanhempi, kotonaan asuva väki tarvitsee erilaisia koti- ja hoitopalveluja sekä kylälle tuotuja terveyteen, kuntoutukseen, liikuntaan ja omien asioiden hoitoon liittyviä palveluja. Näihin voidaan jatkossa käyttää tarpeen vaatiessa kylätalon tiloja. Tarve on vain ilmaistava; parhaassa tapauksessa tästä muutoksesta voi syntyä uusia työmahdollisuuksia kylälle.

Korpilahden liittämisestä uudentyyppisen suurkunnan, Jyväskylän seudun osaksi tehtäneen selvitys kunnan toimesta. Toteutuessaan tämä on koetinkivi suomalaisen kunnallisen päätöksenteon toimivuudelle: päättäjien valitsemisen mallin on syytä painottaa haja-asutusalueiden edustajia niiden suhteellista väestöosuutta enemmän. Tämä on pitkällä tähtäimellä molempien etu, koska maaseutu tarvitsee uusia asukkaita ja kaupunki elävän ja tuotteliaan maaseudun. Samalla pelko meidän asioidemme valumisesta jonnekin ulottumattomiimme vähenee - suoraa vaikutusmahdollisuutta ja säännöllistä mielipiteiden vaihtoa kyläyhdistysten sekä muidenkin aktiivien suuntaan tulee kannustaa ja pitää esillä.

Yllä sanottu saattaa vaikuttaa yhtä etäiseltä kuin kylämme yli lentävät reittikoneet. Nuo ”isot asiat” vaikuttavat silti suoraan meihin. Meille tärkeitä kysymyksiä ovat: saadaanko kylälle toimiva, kaikille avoin verkkopankkiyhteys? Voivatko seniorikansalaiset asua mahdollisimman pitkään kotonaan hyvää elämää eläen? Aurataanko tiet? Saadaanko kylänraitille kevyen liikenteen väylän tapainen ja säilyvätkö maisemamme kauniina ja houkuttavina? Voisiko kylätalo toimia ihmisten tapaamispaikkana ja samalla monipuolisten terveyspalveluiden säännöllisenä tarjoajana? Saisimmeko yhteisvoimin jo nuorta metsää kasvavan urheilukentän raivattua, jotta kylämme eri kouluissa kulkevat nuoret oppisivat taas tuntemaan toisiaan? Voisimmeko vielä pelata palloa yhdessä?

Nämä tulivat minun päästäni Petäjävedellä syksyllä ollutta Kylätoiminnan tie- seminaaria muistellessani. Teillä lukijoilla on varmasti monia asumisen taikka harrastamisen edellytyksiä parantavia ideoita. Viekää niitä eteenpäin ja kehitelkää yhdessä; tuokaa vaikka kyläseuraankin. Me voimme yhdessä tehdä paljon enemmän kuin arvaammekaan, kunhan vaan uskallamme. Kyläseuran johtokunnan jäsenet ottavat vastaan aloitteita ja ideoita, raakileinakin; tulevassa johtokunnassa vuoden 2006 alusta istuvat allekirjoittaneen lisäksi Riitta Hakanen, Niilo Huujärvi, Valto Koskinen, Veikko Riikonen, Anu Tarvainen ja Uolevi Turunen.

Timo Suominen
kyläseuran puheenjohtaja

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 12/joulukuu 2005]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke