www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Nuorissa yrittäjissä maaseudun toivo

Putkilahden asukkaiden elämä on kautta aikojen ollut vahvasti sidoksissa maahan. Maa- ja metsätalous on turvannut ihmisten toimeentulon vuosisatojen ajan. Viime vuosikymmenten aikana yhteiskunnassa on tapahtunut rakennemuutosta, jonka seurauksena maaseudun perinteiset ammatit eivät ole enää pystyneet tarjoamaan toimeentulomahdollisuuksia kaikille asukkailleen. Moni nuori on lähtenyt työn toivossa kotiseudultaan ja suunnannut askeleensa kohti kaupunkeja ja kasvukeskuksia. Tätä siirtymistä on osaltaan lisännyt myös huomattavasti koulutusmahdollisuuksien paraneminen.

Myös asenteissa on vuosikymmenten aikana tapahtunut muutosta. Maaseudulla asumista ei ole aina pidetty arvossa. Elämäntavat ovat saaneet muualta tulleita malleja, joita on alettu seurata. Maaseutu on alkanut autioitua, sillä työpaikkojen ja ihmisten siirtyessä kaupunkeihin palvelut syrjäseuduilla vähenevät sen myötä.

Tämän hetken maailmaa varjostavat monet vakavat ongelmat ja uhkat: ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaarat, rauhattomuus kaikkialla maailmassa, monenlaiset uudet taudit, köyhyys ja nälkä. Näitä näkymiä vasten peilaten olisi erittäin tärkeätä säilyttää maataloutemme elinvoimaisena ja pitää peltomme viljelyskelpoisina. Myös maataloustyön osaaminen ja alan taitojen jatkuvuus sukupolvelta toiselle tulisi säilyttää. Tähän tulisi luoda mahdollisuudet.

On erittäin hieno asia, etteivät kaikki lahjakkaimmat nuoremme ole hakeutuneet kaupunkeihin. Meillä on keskuudessamme arvostettava joukko nuoria maatalousyrittäjiä, jotka pyrkivät vastaamaan oman yhteiskuntamme kuin myöskin EU:n mukanaan tuomiin haasteisiin työllään ja toimillaan. He luovat pohjaa paikkakunnan muullekin yritystoiminnalle. Heidän varassaan maaseutu tulee pysymään asuttuna, viljeltynä ja sen myötä viihtyisänä. Sellaiselle maaseudulle kaupunkilainenkin mielellään mökkinsä rakentaa.

Jokaisella ihmisellä on halu luottaa tulevaisuuteen ja ihmisen kykyihin selvitä olipa aikakausi millainen hyvänsä. Toivoa täytyisi pitää yllä. Tämän ajan maaseutukylien nuoret yrittäjät ansaitsevat kaikilta tahoilta tulevan jakamattoman tuen ja arvostuksen. Rohkaisevalta kuulosti presidenttimme Tarja Halosen puhe viime valtiopäivien avajaisissa perjantaina 3. helmikuuta, kun hän evästi kansanedustajia pitämään huolta oikeudenmukaisesta yhteiskunnallisesta kehityksestä kaikkialla maassamme sekä alueellisesti että eri väestöryhmien kesken. Odotamme, että kansanedustajamme muistavat monia tärkeitä päätöksiä tehdessään presidentin evästyksen, joka pitää sisällään kaikille, siis myös maaseutukylien asukkaille kuuluvat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet.

TOIVOKAAMME MENESTYSTÄ KAIKILLE YRITTÄJILLEMME!

Aune Turunen

[Putkilahden kylälehden 3/maaliskuu 2006 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke