www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Risto Mattila, oman kylän osaava mies

Risto Mattila tunnetaan Putkilahdessa erikoisen osaavana miehenä. Häneltä sujuu ongelmitta työ kuin työ, ainoastaan musiikki ja piirtäminen eivät häneltä omien arveluidensa mukaan onnistu.

Metsätalousteknikoksi kouluttautunut, Putkilahdessa 1949 syntynyt Risto Mattila sanoo olevansa ”metsien mies”, - siellä hän viihtyy ja sieltä hänelle löytyy työmaa talvikuukausien ajaksi, kesäisin on rakennustöiden vuoro.

Työ ei tekevältä lopu

Työ ei tekevältä lopu sanonta pätee erittäin hyvin Risto Mattilaan. Hän sanookin, että työtä on riittänyt enemmän kuin ehtii tekemään.

Jo kymmenien vuosien ajan hän on tehnyt metsätöitä eri yhtiöille ja Päijänteen Metsänhoitoyhdistykselle.

Työkohteet ovat olleet pääosaltaan Putkilahden metsissä. Lisäksi Mattila on tehnyt puukauppaa ostamalla puuta, tekemällä metsä- ja ajotyön itse ja lopuksi myynyt tien varteen ajamansa tukit, pinotavaran ja myös energiapuun. Metsänomistajille hän suorittaa maksun vähennettyään hinnasta työpalkat pois.

Moottorisahan ja metsävarustuksella täydennetyn maataloustraktorin kanssa työskentely metsäolosuhteissa on todellista ammattimiehen puuhaa. Maasto voi olla hyvin vaikeakulkuista jyrkkine mäkineen ja kivikkoineen. Toisinaan savotta voi olla saaressakin. Nykyisin puita ei enää kuljeteta saaresta uittamalla, vaan ne ajetaan jääteitä myöten. Tämän talven aikanakin Mattila on ajanut puita Kilvensalon saaresta salmen yli mantereelle.

Risto Mattilan traktori ja metsäkärry talvisavotassa Kilvensalon saaressa.

Kuva: Osmo Weijo

Vaikka metsätyö onkin fyysisesti vaativaa, ei Risto Mattila vaihtaisi työtään sisähommiin. Toiminnan miehenä veri vetää häntä raikkaaseen ulkoilmaan ja käytännön puuhiin siellä. Hän sanoo kokevansa metsätyön mieleiseksi sen vaihtelevuuden vuoksi. Työn tarjoaman monipuolisuuden lisäksi metsätöissä viihtymiseen vaikuttaa tavallaan myöskin se, että työntekijä saa nähdä heti työnsä tuloksen. Se on merkittävä asia joka alalla.

Työ tekijäänsä neuvoo
Risto Mattilan kätten työnä Putkilahteen on noussut suuri määrä rakennuksia, enin osa niistä on vapaa-ajan asuntoja. Näistä hirsirakennuksia on parikymmentä. Lukuisia ovat myös ne remontit ja erilaiset korjaustyöt, joita hän on tehnyt. Ammattikoulutusta hänellä alalle ei ole. Tässä toteutuu jälleen se vanha viisas sanonta: työ tekijäänsä neuvoo.

Kokemusta alalle on jo kertynyt huomattavasti, sillä ensimmäiset hirsirakennuksensa Mattila teki jo vuonna 1976. Risto Mattila suosii rakennusmateriaalinaan puuta, joka on hänen mielestään suomalaiseen maisemaan hyvin sopiva materiaali. Puu on lisäksi asumisominaisuuksiltaan terveellinen, hengittävä ja lämmin.

Mattilan tapa rakentaa on käynnistää työ aivan alkutekijöistä asti. Kun rakennussuunnitelma on valmis, hän menee metsään ja valitsee sieltä sopiviksi katsomansa puut ja kaataa ne talviaikaan. Käsittely jatkuu kulloisenkin valitun suunnitelman pohjalta: toisinaan rakennus tehdään pyöröhirrestä, tavallisimmin pelkkahirrestä.

Pelkkahirsi (kuva vieressä) on vanhan perinteen mukainen hirsi, josta sirkkelisahalla on vedetty kaksi sivua pois. Hirren pinta voidaan jättää sahapinnalle tai käsitellä se kuin aaltomaiseksi. Tällöin hirsi näyttää piilukirveellä veistetyltä, joskin se tehdään nyt moottorisahassa olevaa laikkaa apuna käyttäen.

Tämä Risto Mattilan käyttämä menetelmä estää kosteuden imeytymistä puuhun ja se tekee hirsiseinän erittäin kauniiksi. Kauniita ovat myös hänen erilaisiin puurakenteisiin tekemänsä muotoilut.

Mattila taitaa myös muurarin ammatin, vaikka varsinaista koulutusta hänellä ei tällekään alalle ole. Hän kertoo nuorena poikana olleensa Mikkolassa, jossa muurari pani hänet muuraamaan navetan sisäseinää, muurarin itsensä muuratessa ulkoseinää. Siitä tulivat tutuiksi tiilet ja laastit ja monet ovat ne seinät, uunit, hellat ja takat, joita hän on joutunut vuosien varrella muuraamaan.

Työ tekijäänsä kiittää
Putkilahdessa on iloittu siitä, että omalla kylällä on riittänyt osaavaista ja osallistuvaa väkeä kaikkien kyläläisten yhteiseksi hyväksi tehtäviin toimiin. Myös Risto Mattila on osallistunut Kyläseuran toimintaan, jossa hänen taitojaan ja apuaan on tarvittu erikoisesti korjaustöissä. Huomattavin näistä töistä on koulun saunan uudistustyö.

Risto Mattilan periaatteisiin kuuluu tehdä työnsä aina hyvään tulokseen pyrkien. Luottamuksesta hänen ammattitaitoaan kohtaan niin rakentajana kuin myös metsäammattilaisena kertoo tyytyväisten asiakkaiden kiitos ja se, että työtä riittää.

Risto Mattilan elämään kuuluu toki muutakin kuin työ. Koti ja perhe ovat hänelle ne kaikkein tärkeimmät elämänsisällöt.

Harrastuksistaan hän arvostaa eniten rantasaunaa ja sen lämpöisiä löylyjä, jossa työn rasittamat kädet ja hartiat saavat ansaitsemansa levähdyksen arkisen aherruksen lomassa.

Aune Turunen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2006]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke