www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Korpilahden ja Jyväskylän kuntaliitosasiat puhuttivat Villa Cawénissa 8. maaliskuuta

Jyväskylästä oli saapunut korpilahtisten vieraiksi puolen tusinaa kaupungin päättäjiä tekemään ensimmäistä avausta kuntaliitosasiassa.

Täysi tuvallinen Vespuolen ihmisiä sekä Korpilahden päättäjiä kuunteli, kun Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Henna Virkkunen (kuvassa), kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pirkko Selin, opetuslautakunnan puheenjohtaja Kimmo Suomi ja vs. opetustoimenjohtaja Eino Leisimo pitivät omat alustuksensa.

Myös laajempia kehitysnäkymiä sivuttiin tuona keskiviikkoisena pakkasiltana.

Tilaisuuden avaukseksi oman kuntamme valtuutetut Kari Ilmonen (kuvassa) ja Jukka-Pekka Järviniemi kertoivat lyhyesti kuntaliitosselvityksen käynnistymisestä.

Kuntaliitosselvitys-hanketta vetää Jussi-Pekka Alanen, Suomen kuntaliiton entinen toimitusjohtaja, joten työ on asiantuntevissa käsissä. Enemmän tietoa kuntaliitosasian yksityiskohdista saataneen jo toukokuulla – siihen asti selvitysmiehelle on syytä antaa työrauha.

Vespuolen aluetta esittelevän puheenvuoron piti Pirkko Weijo. Puheen kärki kohdistui oman kunnan valtuutettuihin Vespuolen koulun puolustustarkoituksessa ja asiaa perusteltiin laajalti ja pitkään. Sitten Pirkko otti kokeneen isoäidin ottein hoteisiinsa Henna Virkkusen Väinö-pojan ja Henna pääsi puhumaan Jyväskylän tilanteesta, näkymistä tulevaisuuteen sekä mahdollisen kuntaliitoksen edellytyksistä.

Jyväskylä on talousvaikeuksistaan huolimatta eräs maamme harvoista kasvukeskusalueista. Suureksi kaupungiksi se on maa-alaltaan kovin pieni, ja tämä näkökulma antoi Korpilahti-selvityksen teolle uutta imua. Korpilahti puolestaan kamppailee peruspalveluiden järjestämisvelvoitteiden sekä likimain ylivoimaisen velkaongelman kanssa, minkä lisäksi kunnan väestö ei uudistu riittävästi tulevien veronmaksajien varmistamiseksi. Tältä osin on olemassa mahdollisuus, että molemmat voittaisivat. Korpilahden tieyhteydet ovat hyvät, junaratakin kulkee kunnan läpi. Liitos Muuramen yli on avoin kysymys - onko se mahdollista?

Opetustoimen yhdistämisnäkymät olivat opetuslautakunnan pj:n Kimmo Suomen aiheena. Aluksi hän kuitenkin esitti liitosasiaa valaisemaan kotipaikkansa Säynätsalon tilanteen silloisen kuntaliitoksen yhteydessä: ensimmäiseen 5 vuoteen ei radikaaleja muutoksia tehty. Ala-aste tai yläaste on edelleen sekä Säynätsalossa, Lehtisaaressa että Muuratsalossa. Kimmo totesi, että Jyväskylän opetustoimessa on juuri tehty isoja säästöjä ikäluokkien pienenemisestä johtuen eikä uusia säästöjä ole nyt näköpiirissä – koululaisten ikäluokat alkavat taas kasvaa vuoden 2010 jälkeen.

Eino Leisimo jatkoi kouluasioista ikäluokkarakenteen ja kustannuksien näkökulmasta. Jyväskylän viiden opetusalueen lisänä Korpilahti voisi olla kuudes. Jyväskylä ei puutu Korpilahden kouluverkkoratkaisuun, varsinkaan nyt selvityksen ollessa käynnissä. Liitosasian mahdollisesti edetessä neuvotteluvaiheeseen kouluverkkokysymys on tietenkin listalla mukana.

Yleisön puheenvuoroissa kantaa otettiin molempiin suuntiin. Anne-Maria Perttula toi esiin kielteisen kantansa liitosasiaan mm. Jyväskylän sosiaalitoimen vanhustenhuollon rahoitusvaikeuksien osalta: suuri osa korpilahtisista on eläkeläisiä, vaikka tämä tilaisuus käsitteli pääosin koulutoimen asioita. Anne-Maria muistutti maan olevan pääosin yksityisomistuksessa ja maankäyttöratkaisujen riippuvan siten halukkuudesta kauppoihin. Korpilahtisiin kohdistuvista sosiaalitoimen linjauksista – edes terveyskeskuksen pysymisestä ei vielä voi sanoa mitään varmaa, vastasi kysyttäessä Pirkko Selin. Allekirjoittanut olettaa, että 5000 asukkaan ”kaupunginosassa” sentään jonkinlainen peruspalvelu säilyisi.

Yleisöstä toivottiin mahdollisuutta kansanäänestyksellä ilmaista asukkaiden tahto asiassa, vaikkei se valtuustoa sidokaan. Hannu Uusitalo piti Jyväskylän suuntaa liitosasiassa luontevana, mutta Muurame olisi syytä saada mukaan. Toisaalta Saakosken ihmisillä katseet kohdistuvat eri suuntaan. Hengeltään tilaisuus oli avoin ja miellyttävä; läksimme kukin tahoillemme, eri kuntiin, odottamaan mitä tulevaisuus meille tässä liitosasiassa näyttää.

Timo Suominen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2006]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke