www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kiitettävää toimintaa

Kun Veikko Riikonen aloitti Putkilahden kyläseurassa ensimmäisen puheenjohtajakautensa 16. toukokuuta 1985, ei hän voinut aavistaa, mitä kaikkea tuona päivänä perustetun kyläseuran toimintaan tulisi sisältymään. Voimakkaana ajatuksena hänellä, kuten kaikilla muillakin kyläseuran perustajajäsenillä oli saada kylämme säilymään elinvoimaisena ja kaikin tavoin pyrkiä estämään sen autioituminen.

Parin vuosikymmenen toimintakautensa aikana kyläseuran työkohteet ovat olleet monipuolisia. Työtä on tehty niin taloudellisten kuin sosiaalisten ja sivistyksellistenkin olojen kehittämiseksi. Tulosta on saatu aikaan kiitettävästi. Aikanaan hyvin synkältä näyttänyt kyläämme uhannut autioituminen on saatu pysähtymään ja viimeisten tilastojen mukaan väkimäärä on jopa hienoisessa nousussa. Se on suoranainen ihme! Tästä kiitos kuuluu kyläseuran ansiokkaalle toiminnalle.

Kyläseurassa sen perustamishetkellä eikä vielä myöhemminkään voitu kuvitella, että koulutoiminta Putkilahdessa lakkautettaisiin. Niin kuitenkin kävi vuonna 1998. Koulurakennuksen kohtalo oli tuolloin pystyttävä ratkaisemaan johonkin suuntaan. Tilanne ei ollut helppo. Lopulta kyläseura teki rohkean päätöksen ja osti koulun tontteineen omiin nimiinsä. Tämä nostatti kiperiä taloudellisia kysymyksiä ja lisäksi siitä aiheutui kyläseuralle suunnattomasti lisää työtä rakennusten kuntoon saattamisessa, alueen huoltamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Suomalaisia sanotaan sisukkaiksi. Sisukas oli kyläseurakin.

Kun tänä päivänä katsomme Koulupuistoa rakennuksineen kaikkineen, voimme vain ihmetellä. Kaikki on kunnossa. Ja mikä parasta, koulu jatkaa yhäti jaloa tehtäväänsä paikkana, jossa voidaan jakaa opetusta, valistusta, kulttuuria, viihtyvyyttä ja hyvää yhteishenkeä. Se on ihme! Se on suuri ilo! Ilman kyläseuraa koulumme tilanne olisi varmasti toinen. Nyt se palvelee kylän asukkaiden lisäksi ulkopuolisiakin tilojen tarvitsijoita. Koko Koulupuiston alue antaa kyläkuvallemme arvokkaan leiman. Siinä yhtyvät läheisesti menneisyys, tämä hetki ja tulevaisuus.

Ei ole helppoa määritellä ja arvioida sen työn ja vaivan määrää, jota nyt lähes loppuunsaatettu Koulupuiston kehittämishanke on tekijöiltään vaatinut. Ennen kaikkea se on ollut hankkeen vastuuvetäjälle Anne-Maria Perttulalle ja muille työryhmän jäsenille, Heljä Taavitsaiselle, Timo Suomiselle ja talousasioista laajamittaisesti vastuuta kantaneelle Marja Riikoselle valtaisa urakka. Työ on ollut julkista ja kaikin puolin avointa; tiedotuksesta on huolehtinut Valto Koskinen sekä Kylälehden että kylän nettisivujen välityksellä. Kiitettävää ja esimerkillistä on ollut myös talkooväen ahkerointi työn eri vaiheissa eikä unohtaa voi myöskään monia, jotka ovat antaneet erilaisia lahjoituksia tai ostaneet Putkilahden kyläkirjoja tai osakkeita tai muutoin tukeneet kyläseuran toimintaa.

On aika kiittää lämpimästi kaikkia Koulupuistohankkeen vetäjiä, työn tekijöitä ja tukijoita! Työ on ollut suuriarvoinen teko, jonka arvo tulee vuosien kuluessa kasvamaan. Mikä lieneekään ollut tehtävän toteuttajien kantavana voimana, se on varmaa, että kaikilla mukana olleilla on ollut rohkeutta, määrätietoisuutta, vastuuntuntoa ja viisautta sekä runsain mitoin kärsivällisyyttä. Työn tulos kertoo oikeasta ja todellisesta sitoutumisesta halutun päämäärän saavuttamiseksi.

Sellainen on kiitettävää toimintaa.

TYÖ KYLÄSEURASSA JATKUU. SE ON TYÖTÄ, JOTA TEHDÄÄN YHTEISEKSI HYVÄKSI.

Aune Turunen

[Putkilahden kylälehden 5/toukokuu 2006 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke