www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Timo Rusanen on uusi hallintopäällikkömme

Korpilahden kunnan hallintopäällikkö on vaihtunut. Keväällä eläkkeelle siirtyneen pitkäaikaisen viranhaltijan, Eila Tuomaisen paikalle on astunut nuori mies: Timo Rusanen.

Kainuun Puolangalla 1964 syntynyt Rusanen on ennen Korpilahdelle tuloaan työskennellyt monenlaisissa tehtävissä. Maa- ja metsätalousyrittäjänä hän toimi kotitilallaan vuosina 1987-95, sen jälkeen luontomatkailuyrittäjänä ja vuosina 2000-2003 hän opiskeli Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Viimeksi ennen Korpilahdelle tuloaan hän toimi Jykes Oy:n vesistömatkailun projektipäällikkönä.

Korpilahdelle hakeutumisensa tärkeimpänä ”vetonaulana” Rusanen pitää sitä, että työpaikka oli koulutusta vastaava. ”Korpilahti ja sen ihmiset ovat tulleet minulle tutuiksi aikaisemmassa työssäni ja harrastuksissani. Olen hyvillä mielin liikkunut Päijänteellä ja sen rannoilla retkeillen, meloen ja veneillen”, kertoo Timo Rusanen. Käynnissä oleva kuntaliitoshanke ei arveluttanut Rusasen hakeutumista kunnan virkaan, vaan mieluummin lisäsi kiinnostusta päästä tänne. Liitoshankkeeseen Jyväskylän kanssa uusi hallintopäällikkö sanoo suhtautuvansa myönteisesti.

Monelle virkamiehelle käytännön tuntemus maaseudulla ja varsinkin sen syrjäisillä alueilla asumiseen on täysin vierasta ja käsittämätöntä. Timo Rusaselle asia ei ole outo. ”Olen asunut lapsuuteni ja merkittävimmän osan aikuisiästäni ehkäpä Suomen kaikkein eniten autioituvalla seudulla. Lähin bussipysäkki oli 9 km:n päässä ja linja-autoja kulki 3 kpl. päivässä. Taustatietoa maalla asumisesta siis on”, toteaa Timo Rusanen.

Korpilahden kylien elämään Rusanen ei vielä ole ehtinyt tutustua, mutta lupaa: ”Uudessa roolissani tutustumista tulee vastaisuudessa tapahtumaan ja muutenkin, kun tullaan tutuiksi kyläläisten kanssa. Seuraan myös aktiivisesti kunnan tapahtumia lehtien ja kunnan päätöksentekoprosessin kautta.”

Rusasen perheen koti on tällä hetkellä Jyväskylän kupeella, Vaajakoskella. Asuinpaikan valinnassa Rusasen mielestä tärkeimpiä vaikuttimia ovat: viihtyisä asuinympäristö, hyvät peruspalvelut lähellä, ja sellaiset kulkuyhteydet, että perheessä pärjätään yhdellä autolla silloinkin kun molemmat vanhemmat käyvät töissä. Putkilahtea Rusanen ei tämän hetken työ- ja perhetilanteen takia voisi valita asuinpaikakseen, vaikka muutoin se saattaisi hyvinkin tulla kysymykseen.

Syrjäseudulta kotoisin olevan on helppo ymmärtää niitä ongelmia, joita kunnan keskustan ulkopuolella asuvat ihmiset joutuvat päivittäin kohtaamaan. Timo Rusasen ensimmäisenä mieleen tulevia ehdotuksia sivukylien elinvoiman virkistämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi ovat: ”Kimppakyydit ja joukkoliikennekokeilut kylän ulkopuolella töissä käyville. Perhepäivähoidon tukeminen ja arvostuksen lisääminen. Luontomatkailuyritysten tiiviimpi markkinointiyhteistyö ja tuotekehittely Jyväskylän seudun, Himoksen ja Leivonmäen kansallispuiston kanssa. Sähköisen asioinnin edistäminen koulutuksen ja parhaimman saatavilla olevan tekniikan avulla. Moniarvoisuuden lisääminen, jatkuva työ suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden puolesta.”

Timo Rusasen ajatusmaailmasta piirtyy kuva ihmisestä, joka tarkastelee asioita monitasoisesti. Hän tietää, että Korpilahdella on eletty aina tiiviissä kyläyhteisöissä, joissa on pyritty pitämään huolta kaikista niiden jäsenistä. Timo Rusanen ei näytä hyväksyvän eriarvoisuutta yksilöllisistä eikä yhteisöllisistä lähtökohdista käsin. Yhteisten asioiden hoito vaatii yhteistyötä ja yhdessä sovittuja tavoitteita.

Ihmisen syvemmän todellisuuden olemassaolosta herääviin kysymyksiin Timo Rusanen vastaa: ”Elämään sisältyy itsessään suuri salaisuus, on olemassa asioita, joita ei voi selittää. Kirkon välittämä viesti, joka on riippumaton hetkittäisistä trendeistä, on elämän tärkein voimavara. Kunpa vain voisi aina elää opetusten mukaan…”

Aune Turunen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2006]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke