www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Ilmastonmuutoksesta

Alkutalvi oli koko Euroopassa epätavallisen lämmin ja lumeton ja viime aikoina maapallon yleinen lämpeneminen, ilmastonmuutos, on puhututtanut muutenkin. Monelle on kuitenkin vielä epäselvää mistä ilmastonmuutos oikein johtuu ja mitä vaikutuksia sillä on.

Luonnollinen kasvihuoneilmiö on elämälle välttämätön ilmiö, jota ilman maapallon pintalämpötila olisi noin 30 astetta alhaisempi. Kasvihuoneilmiö johtuu siitä, että maapallon ilmakehä läpäisee huomattavasti paremmin auringon lähettämää lyhytaaltoista säteilyä kuin maapallon lähettämää pitkäaaltoista lämpösäteilyä. Maapallon keskilämpötila pysyy yleensä suhteellisen vakiona. Joskus kuitenkin, joko luonnollisista syistä tai ihmisen aiheuttamana, ilmakehän koostumus voi muuttua siten, että jommankumman säteilyn kulku joko helpottuu tai vaikeutuu, josta seuraa joko ilmaston jäähtyminen tai lämpeneminen.

1900-luvun aikana maapallon keskimääräinen pintalämpötila nousi noin 0,6 asteella ja tämänhetkisten ilmastomallien mukaan maapallon keskimääräinen pintalämpötila nousisi vuodesta 1990 vuoteen 2100 1.4-5.8 asteella. Vertailun vuoksi voidaan sanoa, että esimerkiksi viimeisimmän jääkauden aikana noin 10000 vuotta sitten keskilämpötila oli noin 5 astetta nykyistä alhaisempi. Tällä hetkellä lämpötilan kohoamiseen vaikuttaa eniten hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä.

Maapallon historia on täynnä ilmastonmuutoksia. Tämänhetkinen ilmastonmuutos on kuitenkin erityinen siksi, että se on suurimmaksi osaksi ihmisen toiminnan aiheuttama ja muutokset tapahtunevat huomattavasti nopeammin kuin luonnollisissa ilmastonmuutoksissa. Tämä aiheuttaa ongelmia kun kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät nopeaa tahtia pohjoiseen eivätkä kasvit ja eläimet ehdi sopeutua muutokseen. Ilmastomallien mukaan kuivuuden oletetaan lisääntyvän useilla alueilla ja toisaalta kerralla tulevien sateiden kovenevan samalla kun sadepäivien kokonaismäärä vähenee. Seurauksena on ilmastopakolaisuutta kuivilta alueilta ja toisaalta tulvien alta.

Ilmastonmuutosta voi hidastaa ja lieventää omilla valinnoilla. Kannattaa välttää turhaa sähkönkulutusta ja muutakin kulutusta, suosia lähellä tuotettuja tuotteita ja vaihtaa tavallinen sähkö uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun vihreään sähköön.

Tuuli Perttula
Kirjoittaja opiskelee meteorologiaa Helsingin yliopistossa

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke