www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Farmasiaa ja rakentamista

Tervehdys Putkilahden väelle. Minua pyydettiin vuorostaan kertomaan mitä olen puuhannut Putkilahdesta lähdön jälkeen. Kauaksi on ole “joutunut“ vaan asun Jyväskylässä Keljonkankaalla Sääksvuoressa ja toimin farmaseuttina Jyväs Apteekissa Kyllön Terveysasemalla. Työn lisäksi elämääni kuuluu aviomies Saku Nieminen sekä meidän hieman vielä kesken oleva talomme. Kerron teille farmaseutin opinnoista ja työtehtävistä sekä hieman meidän talonrakennusprojektista, josta joku saattaa olla kaupalla käydessään Salosen Pekalta jo kuullutkin.

Anna ja Saku vuonna 2006.

Aloitin farmaseutin opinnot Kuopion yliopistossa syksyllä 2001. Olin lukiosta päästyäni ensin viettänyt vuoden Jyväskylässä ammattikorkeakoulussa kaupallisella linjalla. Se ei kuitenkaan tuntunut omalta vaan kaipasin jotain enemmän luonnontieteisiin liittyvää alaa. Halusin kuitenkin myös ammatin, jossa voi työskennellä ihmisten kanssa. Farmasia vaikutti hyvältä yhdistelmältä. Farmaseutin työssä vaaditaan sekä kemian ja biologian tietämystä että asiakaspalvelutaitoja.

Farmaseutin tutkinto on yliopistopohjainen kolme vuotta kestävä koulutus, josta puoli vuotta on harjoittelua apteekissa tai sairaala-apteekissa. Varsinaiset opinnot sisältävät muun muassa kemiaa, ihmisen anatomian ja fysiologian perusteita, lääkkeenvalmistusta ja reseptioppia sekä tärkeimpänä lääkeaineiden ja niiden vaikutusten opiskelua. Opiskelu on hyvin tiivistä ja suurin osa opinnoista on erilaisia laboratorio- ja harjoitustöitä. Apteekkiharjoittelu on jaettu kahteen kolmen kuukauden jaksoon. Ensimmäinen harjoittelu on toisen vuoden jälkeen ja toinen opintojen lopuksi. Harjoittelussa näkee, mihin kaikkea opittua tietoa käytännön työssä tarvitaan. Sinä aikana myös oppii farmaseutin työn haastavimman osa-alueen eli asiakaspalvelutilanteen hoitamisen.

Ensimmäisen harjoittelun jälkeen sain toimia apteekissa farmaseutin tehtävissä laillistetun farmaseutin valvonnassa. Käytännössä sain siis palvella asiakkaita, mutta kaikki reseptilääkkeet, jotka annoin asiakkaille, piti farmaseutin tarkistaa. Ensimmäisen harjoitteluni tein Jyväskylän Yliopiston apteekissa. Isossa apteekissa pääsi tutustumaan hyvin työn eri osa-alueisiin. Oppilasaikana olin muutaman kuukauden kesätöissä myös Korpilahden apteekissa, jossa osa putkilahtelaisista minut näkikin. Virran Puodin pitkäaikainen “kesäapulainen“ olikin siirtynyt apteekin tiskin taakse. Ensimmäisen harjoittelun jälkeen piti palata vielä reiluksi puoleksi vuodeksi syventämään opintoja Kuopioon. Toisen harjoittelupaikan sain Jyväs Apteekista ja toukokuussa 2004 valmistuin farmaseutiksi. Valmistumisen jälkeen silloinen apteekkari Leena Vilmusenaho tarjosikin vakituista työpaikkaa ja siellä olen nyt sitten kohta kolme vuotta viihtynyt.

Farmaseutin työ on viime vuosina kokenut suuria muutoksia. Ennen farmaseutin päätehtäviä oli lääkkeenvalmistus. Nykyään suurin osa tuotteista tulee isoista tehtaista valmiina ja apteekissa tapahtuvaa valmistusta on aika harvoin. Nyt työn painopiste on lääkeneuvonnassa. Farmaseutin tehtäviin kuuluu yhteistyössä lääkärin kanssa varmistaa, että asiakas saa tarvittavat tiedot lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Ihmisten käyttämien lääkkeiden määrä on jatkuvasti kasvanut ja yhtenä haastavimmista tehtävistä on tarkistaa erilaisten lääkkeiden yhteisvaikutukset. Farmaseutin rooli on tärkeä etenkin yhdistettäessä erilaisia itsehoitolääkkeitä muuhun lääkehoitoon. Kaikkien tunteman kipulääkkeen Buranan® käyttö esimerkiksi verenohennuslääkitystä saavalla tai vatsahaavapotilaalla voi olla vaarallista.

Tänä päivänä myös Kela-korvaus asioiden kanssa työskentely on iso osa apteekkityötä. Apteekki toimii välittäjänä asiakkaan ja Kelan välissä kelan ohjeiden mukaan. Viimeisin suuri muutos apteekkityöhön oli lääkevaihto eli samaa lääkeainetta saman verran sisältävä ja tutkitusti riittävän samantehoinen valmiste voidaan apteekissa vaihtaa toisen tehtaan tekemään halvempaan valmisteeseen. Tämä on tuonut uusia haasteita apteekkityöhön. Vastuu asiakkaan turvallisesta lääkkeiden käytöstä on lisääntynyt ja samalla lääkkeiden hintojen lasku ja useiden valmisteiden varastointikustannukset ovat tuoneet apteekeille jopa kannattavuusongelmia.

Elämääni kuuluu tällä hetkellä farmaseutin työn lisäksi siis myös “rakennushommia“. Saatuani vakituisen työn alkoi oman kodin hankinta pyöriä mielessä. Mieheni Saku on ollut rakennuksilla isänsä mukana jo pienestä pitäen ja rakentaa, toiseen ammattiin valmistumisesta huolimatta, edelleen työkseen taloja. Yhdessäkin on oltu vuodesta 2000, joten yhteisen omakotitalon rakentaminen oli luonnollinen vaihtoehto. Molempien työt ovat Jyväskylässä ja kaupungista maalle muutto ei vielä houkutellut, niinpä päädyimme rakentamaan Sääksvuoren uudelle omakotitaloalueelle.

Rakennusprojekti alkoi vuonna 2005 kesäkuussa ja muuttamaan päästiin vappuna 2006. Tehtävää riittää kuitenkin edelleen, pihatyöt ovat vielä kokonaan tekemättä.

Itse en nyt niin ahkera rakennuksella touhuaja ole, mutta suunnitteluun ja materiaalien valintaan osallistuin kyllä aktiivisesti.

Talo on kellarinmuurauksesta ja rungonpystytyksestä asti tehty omin voimin. Isona apuna meillä on ollut molempien perheet. Sairaseläkkeellä oleva Sakun isä oli jalkavaivoistaan huolimatta sinnikkäänä apumiehenä ja ex-kauppias Salonen useasti kiirehti rakennukselle kun vaan silloisilta työkiireiltä ennätti. Siitä heille iso kiitos!

TERVEISIN ANNA RUTH

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 3/maaliskuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke