www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Hauskat hautajaiset Koulupuistossa

“Keskustanaisten Putkilahden paikallisosasto ry on puoluepoliittinen naisjärjestö, jonka tarkoitus on yhdistää jäseninään olevia naisia edistämään oman kotiseudun, Suomen ja kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti. Tärkeä tavoite on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksia. Erityisesti naisten taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten olosuhteiden kehittäminen paikallisella tasolla on tärkeää.“

Edellä oleva teksti on suora lainaus Putkilahden keskustanaisten paikallisosaston säännöistä. Vuonna 1971 yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys vietti hautajaisiaan 22.4. Koulupuistossa muistellen vuosien varrelta tapahtuneita asioita ja tilaisuuksia. Sääntöjen mukaisia tavoitteita on vuosikymmenten kuluessa saavutettu monellakin tasolla, myös paikallisesti. Väkeä on ollut runsaasti mukana niin aktiivitoimijoina kuin erilaisissa tilaisuuksissakin. Peuhan tupaillat ja erilaiset ohjelmalliset iltamat saivat vanhemmat vieläkin nauruntyrskeeseen. Väen pako kylältä ja aktiivisuuden hiipuminen järjestötyöhön johti väistämättä tilanteeseen, ettei järjestöä enää ollut mielekästä pitää rekisterissä.

Puoluepoliittinen toiminta on edelleenkin väylä vaikuttaa niin paikalliseen kuin valtakunnalliseenkin toimintaympäristöön eikä tämä toiminta suinkaan vielä ole Putkilahdesta kadonnut. Putkilahden keskustan paikallisosasto jatkaa toimintaansa ja sen riveihin on mahdollista liittyä kaikkien asiasta kiinnostuneiden. Paikallisosaston johdossa toimivat Esko Perttula ja Erkki Hakanen, joihin kannattaa olla yhteydessä. Politiikka on parhaimmillaan omien elinolosuhteiden parantamista ja kuntatasolla ainoa kanava päästä vaikuttamaan kunnan kehittämiseen.

Kuvassa vasemmalta Sisko Ruth, Elvi Simola, Anne-Maria Perttula ja Kirsti Koskinen.

Naisosaston viimeisessä kokouksessa kukitettiin ansioituneet ja pitkäaikaiset järjestöaktiivit Kirsti Koskinen ja Elvi Simola. Toiminnassa on aktiivisesti vuosien varrella ollut mukana parikymmentä kylän toimijanaista, joita muistetaan myöhemmin. Keskustanaisten toiminta piiritasolla jatkuu edelleen aktiivisena ja jotta naisedustus saadaan piirin mukaan, on paikallisosaston anottava piirin jäsenyyttä. Tänä vuonna keskustanaisten edustajakokous kokoontuu Helsingissä kesäkuun alussa, jonne kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Keskustanaisten tiedotelehti Avain on tasokas naistenlehti, jota voi Sisko Ruthin kautta tilata.

ANNE-MARIA PERTTULA

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke