www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

ASUINPAIKKA ON HYVINVOINNIN AVAIN

Kesä on aikaa, jolloin ihmiset liikkuvat paljon ja tutustuvat monenlaisiin nähtävyyksiin, paikkakuntiin ja tapahtumiin. Putkilahtikin saa osansa kävijöistä. Saattaapa joku pistäytyä täällä haaveenaan tuleva asuinpaikka.

Tavallisesti, kun tullaan uuteen paikkaan, tarkastellaan ensimmäiseksi ympäristöä, luontoa, asutusta, siisteyttä, ihmisiä. Ensi näkemästä syntyy ratkaiseva mielikuva paikasta; pidänkö tästä vai enkö pidä. Tähän vaikuttaa luonnollisesti kunkin havainnoitsijan omakohtaiset tavoitteet ja totutut, syvälle juurtuneet käsitteet.

Useimmat Putkilahtea tulevaksi asuinpaikakseen haaveilevat pitävät seudun parhaimpana vetovoimana luonnonkauneutta ja järviä, erikoisesti Päijännettä. Miellyttävänä seikkana huomioidaan myös harva asutustiheys. Oma rauha ja hiljaisuus ovat tämän ajan kiireisille ihmisille tärkeitä arvoja. Moni ymmärtää myös maaseutuasumisen arvon perhettä yhdistävänä tekijänä.

Erittäin paljon Putkilahden vetovoimaisuutta lisää Jyväskylän läheisyys. Nyt, kun emme enää ole lossiyhteyden takana vaan ylitämme Kärkisten salmen komeata siltaa pitkin, ei välimatka aseta esteitä vaikkapa kaupungissa työssä käymiselle.

Putkilahti on hyvä asuinpaikka monesta syystä. Lainmukaiset peruspalvelut toimivat täällä ihan tyydyttävästi. Lisäksi täältä löytyy yritystoimintaa ja taitavia monen työn osaajia ja palveluntarjoajia. Kylälehti julkaisee koko kylää koskevan palveluhakemiston, se on myös lehtemme internetsivuilla.

Maaseudun syrjäkylillä asuville oma kyläkauppa on suorastaan elinehto. Putkilahdessa voimme suurella ilolla esitellä Virran Puodin monipuolista palvelua kaikille täällä kävijöille. Juuri avattu terassi on lajissaan nähtävyys. On tärkeätä käyttää oman kyläkauppamme palveluita uskollisesti hyväksemme. Se on jokaisen kohdalla eteenpäin ajateltua viisautta.

Kyläyhteisön henkinen ilmapiiri vaikuttaa paljon asumisviihtyvyyteen. Uusien asukkaiden mukaan tulo kylän yhteisiin tapahtumiin, talkoisiin ja muihin kokoontumisiin on toivottavaa, näin edistetään tutustumista ja viritellään uusia raikkaita ajatuksia kylän kehittämiseksi.

Putkilahti on luonut julkisuuskuvaansa myönteisissä merkeissä. Varsinkin monet täällä järjestetyt kulttuuritapahtumat ovat levittäneet tietoa kylästämme laajoille piireille. Taiteilijaleirit on aina liitetty Putkilahden nimeen ja nyt viime vuosina maine on levinnyt perinteisiksi muodostuneiden Putkilahti Jazz-tapahtumien välityksellä.

Kylämme tulevaisuuteen voidaan katsoa toiveikkain mielin. Hyvinvoinnin avaimet löytyvät täältä.

– OHOH KULLAISTA KYLÄISTÄ, MAAN PARASTA PAIKKASTANI! –

Aune Turunen

[Putkilahden kylälehden 6/kesäkuu 2007 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke