www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Varhainen kevät näkyy lintumaailmassa

Tänä keväänä lumi hävisi huhtikuun alkupuolella ja Päijänteen jäät lähtivät Vanhanselältä 16.4. Suomessa talvehtivat lajit pääsivät aloitteleman pesintöjä hyvissä ajoin. Suomen lähialueilla talvehtivat muuttolinnut pystyvät yleensä ajoittamaan muuttonsa sääolojen mukaan, ja tänä vuonna huhtikuun alkupuolella muuttolintujen saapuminen oli kymmenkunta päivää edellä tavanomaista. Selvät kevään airuet, kiuru ja töyhtöhyyppä, tavattiin Keski-Suomessa jo ennen maaliskuun puoliväliä. Päijänteellä harmaa- ja selkälokit olivat asettuneet pesimäluodoilleen pääsiäisen jälkeisellä viikolla jäiden lähdettyä.

Kevään etenemisessä otettiin taka-askel huhti-toukokuun vaihteessa, ja kylmät pohjoisvirtaukset pysäyttivät lintujen muuton pitkäksi aikaa. Kauempana etelässä talvehtivat pitkän matkan muuttajat saapuivat, kuten yleensäkin, normaalin aikataulunsa mukaan riippumatta varhaisesta lumien lähdöstä. Putkilahdessa tehtiin ensimmäisenä koko Keski-Suomen alueella havainnot luhtahuitista 1.5., rytikerttusesta 17.5., pikkusieposta 18.5. ja kuhankeittäjästä 24.5. Tavanomaiseen saapumisaikaan kuultiin Putkilahdessa mm. käki 15.5. ja satakieli 19.5.

Härkälinnun huutelu kuuluu lahtivesillä pitkin alkukesää.

Toukokuun viimeiseen viikonloppuun mennessä oli jo monien lintulajien poikasia havaittavissa pesissä ja maastossa. Vanhanselällä olivat ensimmäiset harmaalokin poikaset kuoriutuneet, ja telkänpoikueita vilisteli rannoilla. Toisaalta kalatiirat vasta aloittelivat haudontaa. Räkättirastailla oli jo lentokykyisiä maastopoikasia. Tätä kirjoitettaessa vielä jää nähtäväksi, kuinka kesäkuun alkupuolen säät suosivat monien lajien ratkaisevassa vaiheessa olevia pesimispuuhia.

Tässä käytetyt tiedot on saatu Birdlife Suomen ylläpitämästä Tiira-lintutietopalvelusta www.tiira.fi.

HANNU ALLONEN
HANNU.ALLONEN@FIMNET.FI

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke