www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Jyväskylän kaupunkisuunnitteluosasto vieraili Putkilahdessa

Perjantai-aamuna 21.9.2007 saapui bussilastillinen Jyväskylän kaupunkisuunnitteluosaston väkeä tutustumaan Putkilahteen.

Aloite tapahtumaan oli saatu jo kyläseuran viime kevätkokouksen yhteydessä, jolloin kunnanjohtaja Rusanen oli kysellyt Riikosen Veikolta mahdollisuutta tulla tutustumaan putkilahtiseen maatilaan vieraiden kanssa. Syksyllä oli palattu asiaan ja kunnanjohtaja lähti kaupungin porukan matkaan.

Vieraat saivat ensin hyvät aamukahvit Könnössä – Simolan Elvin mainioilla karjalanpiirakoilla ryyditettynä. Vieraita oli kaikkiaan 24 henkeä: osasto lienee ollut kokonaisuudessaan liikkeellä. Mukana olivat muutamia mainitakseni kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen, yleiskaava-arkkitehti Leena Rossi ja maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, joka viimemainittu on kirjoittajan opiskeluaikaisia tuttuja. Könnössä puhuttiin pääasiassa tilan maatalousasioista ja taustasta, vieraiden esittäessä aktiivisesti kysymyksiä.

Tehtyään pienen esittelykierroksen kylällä vieraat tulivat Koulupuistoon kuulemaan kylän nykytilanteesta kaavoitukseen liittyen. Kaupunkiliitoksen myötä tultaneen myös meidän voimassa olevaa rantayleiskaavaamme ajantasaistamaan tai korjaamaan tarpeita paremmin vastaavaksi. Sehän on koettu ylimääräiseksi jarruksi kylän rakentamishankkeiden osalta. Kaupunkisuunnittelijat olivat liikkeellä kerätäkseen esitietoa ja kyläläisten näkemyksiä asiassa. Allekirjoittanut esitteli kylää, sen ihmisten toimia ja kylän fyysisiä ominaispiirteitä. Lisäksi sivuttiin arvokkaan maiseman tuomia näkökohtia kaavoitusprosessissa.

Kylän infran kehittämiseen liittyviä toiveita esitettiin kolmen kärkihankkeen lista: kevyen liikenteen järjestäminen raitilla, jonka vauhdittamiseksi luovutettiin noin 220 kyläläisen allekirjoittama adressi kunnanjohtajalle; toisena Kääjinsalmen ruoppauksen sekä Päijänteeltä johtavan vesiväylän kunnostusta koskevan suunnitelman loppuunsaattaminen; kolmantena pienen veneenlaskupaikan rakentaminen keskikylälle.

Tulevasta kaavoitustyöstä tultaneen pitämään kylällä teemailta tulevana vuonna 2008, kun liitosprosessi on edennyt hieman pidemmälle. Tarkoitus olisi tiedottaa siitä, mitä kaavoitus tarkoittaa maanomistajan kannalta ja mitkä sen yleiset tavoitteet ovat maaseutukylässä. Yhtä lailla tavoitellaan kyläläisten kanssa avointa yhteispeliä tätä työtä varten. Nykyisen rakennuslain mukaan kaavoitus etenee vuorovaikutteisesti ja prosessin kulku on avoin sekä osallistava. Perjantai-aamun tilaisuus oli hengeltään avoimena ja mutkattomana tässä suhteessa rohkaiseva: eivät ne kaupunkisuunnittelijatkaan ihmistä kummempia ole.

TIMO SUOMINEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 10/lokakuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke