www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Uusi kyläsuunnitelma kaipaa palautetta

Putkilahden kyläsuunnitelmaa ollaan päivittämässä nyt loppuvuoden aikana. Kyläsuunnitelma on kaikkien kyläläisten ja kylän organisaatioiden yhteinen asiakirja, johon kirjataan kylän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Siitä löytyy myös perustietoa kylästä, sen ympäristöstä ja asukkaiden osaamisesta. Kyläsuunnitelmasta tulisi löytyä vastaus kysymykseen, mitä me haluamme tämän kylän olevan lähitulevaisuudessa. Se on käytännön lähi(Ö)demokratian toteuttamisen väline; avoin yhtälailla vakituisille kuin kesäasukkaille.

Kylällä on paljon osaamista, josta ei aina olla tietoisia. Etenkin uusien asukkaiden taidot ja mahdollinen yritystoiminta jää usein piiloon. Jos siis haluat ammattiosaamisesi tai yritystoimintasi mukaan kyläsuunnitelman palvelutarjontaosioon, voit kirjoittaa sen palautelomakkeeseen tai lähettää sähköpostia. Tätä listaa päivitetään jatkossa tarpeen mukaan.

Kyläsuunnitelmaa pidetään ajan tasalla siksi, että kylän ihmisillä ja eri seuroilla sekä muillakin organisaatioilla olisi tiedossaan kyläläisten mielipide kylän kehittämistoimista. Kun nämä pyrkimykset kirjoitetaan ylös, ne pysyvät paremmin esillä ja ne voidaan tarvittaessa helposti osoittaa esim. ulkopuoliselle rahoittajalle (mm. hanketoiminta, viranomaiset).

Edellistä kyläsuunnitelman versiota vuodelta 2002 tarkastellessa huomaa hankeluettelosta, että suurin osa näistä toimenpiteistä on kuin varkain päässyt toteutumaan. Kylässä on menty eteenpäin monella suunnalla, vain muutamia esimerkkejä: kylätaloa ja seurantaloa on remontoitu ja toimintaa kehitetty, viljankuivuri on saatu viljelijöitä palvelemaan, uusia lapsiperheitä on ilahduttavassa määrin tullut kylälle ja lapsia syntynyt kyläläisille. Vaikkei viimemainittu juuri suunnitelman ansiota olekaan, on yhteisellä kylän kehittämisellä luotu pohjaa sillekin. Hyvässä kylässä on imua.

Alla on joitakin pääotsikoita kyläsuunnitelman sisältöä varten. Niihin voi koota sisältöä ja kirjoittaa muitakin mielipiteitään asian tiimoilta. Palautelappua jaetaan kylän postilootiin ja sitä saa Virran Kaupalta. Kyselylomake löytyy myös nettisivuiltamme tästä osoitteesta.

Alla oleviin sähköpostiosoitteisiin saa myös laittaa aiheesta postia. Ja toistetaan vielä: kaikki kyläläiset ja kesäasukkaat saavat antaa palautetta!

Teemoja:
• Asuminen ja kaavoitus
• Luontokohteet ja perinnemaisemat
• Kyläkuva ja tekniset toiminnot (infra)
• Kylän sosiaalinen ympäristö: mikä hyvää, mitä tarvittaisiin, uusien as. kannalta…
• Kylän elinkeinotoiminnan tukeminen
– linjaukset?
• Kulttuuri
• Kylän sisäinen yhteistoiminta ja seurat

Muut organisaatiot: Kalastus – metsästys – tiekunnat – maamiesseura ym.

yhteystiedot:
Timo Suominen 050 3011 493
timo.suominen(at)putkilahti.net

Anu Tarvainen 044 0232209
anu.tarvainen(at)elisanet.fi

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke