www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Sotainvalidien sairaskodin väki vierailulla Oittilassa

Jyväskylän Kypärämäessä sijaitsevan Sotainvalidien Sairaskodin väkeä vieraili 14.11.2007 Oittilan Villa Cawénissa. Viihtyisään keskiviikon iltapäivään osallistui 22 Sairaskodin asiakasta ja henkilökuntaa sekä paikallisen väen lisäksi myös naapurikyläläisiä Putkilahdesta.

Kun koko vierasjoukko oli saateltu Villa Cawénin kodikkaaseen pirttiin, toivotti Kaija Uusitalo vieraat tervetulleiksi. Hän kertoi vieraille myös Villa Cawénin historiasta ja talon nykyisestä toiminnasta. Kahvitarjoilun jälkeen ohjelma jatkui iloisella laulutuokiolla kahden kitaristin säestäessä varsin laulutaitoista vierasjoukkoa.

Ensi maaliskuussa 20. toimintavuottaan juhliva Sotainvalidien Sairaskoti on ensisijaisesti keskisuomalaisille sotainvalideille, sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen tarkoitettu hoito- ja kuntoutuskoti. Sairaskoti tekee yhteistyötä erityisryhmien kuntoutuksessa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa sekä toimii myös jatkokuntoutuspaikkana.

Sairaskoti on turvallinen hoitopaikka monisairaille, paljon apua tarvitseville asukkaille. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden hyvä elämänlaatu ja itsemääräämisoikeuden säilyminen. Palveluihin kuuluu laitoshoito, jonka vaihtoehtoina on pitkäaikainen asuminen Sairaskodissa tai jaksottainen asuminen, jolloin vuorotellaan kotona ja Sairaskodissa asumista. Osa-aikaiseen laitoshoitoon voi osallistua esimerkiksi 1-2 kertaa viikossa. Valtiokonttorin myöntämänä voidaan saada lisäksi määräaikaisia hoitojaksoja.

Sairaskodin toiminta suuntautuu myös talosta ulospäin, jossa huomioidaan sosiaalinen toiminta ja viihtyminen. Lisäksi sotainvalidien ja heidän perheidensä tukena toimii neuvontapalvelu, jossa terveydenhoitajat tekevät tarvittaessa kotikäyntejä. Tavoitteena on asiakkaan selviytyminen kodissaan mahdollisimman pitkään.

AUNE TURUNEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 12/joulukuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke