www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Putkilahden Kylälehti ilmestynyt 15 vuotta

Putkilahden Kylälehden ensimmäinen numero julkaistiin maaliskuussa vuonna 1993. Lehden perustajan, Veikko Perttulan, ajatuksena oli luoda synnyinkylälleen oma tiedotusväline, jonka kohderyhmänä olisivat kaikki Putkilahden asukkaat. Perttula toimi aluksi itse perustamansa lehden sekä kustantajana että päätoimittajana, taittajana, valokuvaajana ja juoksupoikana. Lehti sai hyvän vastaanoton kylällä, sillä vuoden 1993 lopussa tilaajia oli jo 125. Lehden toiminta vakiintui perustajansa laatimiin julkaisutapamuotoihin, jotka ovat yhä tänäänkin käyttöön soveltuvia, ainoastaan sivumäärä on nykyään alkuperäistä suurempi. Lehti osoitti tarpeellisuutensa ja kasvu tilaajamäärissä eteni hyvissä merkeissä. Perttula sai lehden tekoon avukseen pienen joukon talkooväkeä, joista osan työ lehden hyväksi jatkuu yhä edelleenkin.

Vuonna 1998 Kylälehden kustannusvastuu siirtyi Putkilahden kyläseura ry:lle ja päätoimittajaksi tuli Anne-Maria Perttula. Siirtymävaiheessa myös Veikko Riikonen toimi päätoimittajan tehtävissä. Lehden taittajana aloitti tuolloin Valto Koskinen. Esko Perttula on hoitanut lehden tilaajarekisteriä ja toiminut myös ilmoitushankkijana. Marja Riikonen on huolehtinut lehden talousasioista. Vuoden 2005 alusta päätoimittajan vastuu siirtyi Aune Turuselle.

Viisitoistavuotinen ajanjakso Putkilahden Kylälehden historiassa on hieno saavutus. Lehden elossapysymiseksi sen tekijöiltä on vaadittu paljon työtä ja oman aikansa uhraamista. Nykypäivän rahaa palvovassa maailmassa on suurenmoista nähdä, kuinka pienellä Putkilahden kylällä elää vielä talkoohenki. Kylälehteä tehdään talkootyönä. Rahaa kuitenkin tarvitaan painatus- ja postituskuluihin. Siinä ovat avuksi tulleet tilausmaksujen lisäksi lehdessä ilmoituksiaan ja mainoksiaan julkaisevat yksityiset ja yritykset.

Putkilahden Kylälehti jatkaa edelleenkin tehtäväänsä kylän tiedottajana. Tiedottamisen rinnalla huomioidaan myös se seikka, että tämänpäiväinen elämämme on huomispäivän historiaa. Kylälehden eräänä velvoitteena onkin toimia omalla tavallaan kylän yhteisenä muistina. Lehtemme pyrkii kertomaan kaikista kyläämme koskevista yhteisistä asioista ja tapahtumista, niin suurista kuin myös pienimmistä. Saamme kertoa lehdessämme kylän asukkaiden elämästä töineen ja harrastuksineen, myös uudet asukkaat ja paluumuuttajat esitellään ja toivotetaan tervetulleiksi Kylälehden kera.

Hyvin iloisia olemme siitä, että lehtemme on viime vuosien aikana saanut monia uusia kirjoittajia niin vanhemman kuin nuoremmankin polven edustajista. Samoin ilahduttaa entisten putkilahtisten ja loma-asukkaidemme kiinnostus lehteämme kohtaan. On ollut ilo huomata, että Kylälehteämme odotetaan tulevaksi ja että sitä myös luetaan ja siitä keskustellaan. Kylälehti on yhdistävä tekijä.

Esitän Putkilahden Kylälehden puolesta kaikille lehtemme ystäville, tekijöille, kirjoittajille, tilaajille, lukijoille, tukijoille, ilmoittajille, mainostajille ja internetsivujemme laatijoille kuluneiden vuosien ajan jatkuneesta hyvästä yhteistyöstä SYDÄMELLISET KIITOKSEMME!

Aune Turunen

[Putkilahden kylälehden 3/maaliskuu 2008 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke