www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

KOHTI HUOMISTA

Kuntaliitos Jyväskylän kaupungin, Korpilahden kunnan ja Jyväskylän maalaiskunnan kesken toteutuu vuoden 2009 alusta niin, että koko alueesta muodostuu uusi suuri Jyväskylän kaupunki. Putkilahden kylä on vuoden alusta yksi Jyväskylän monista kaupunginosista, sillä ´kylä´ sana ei kuulu kaupunkien sanastoihin. Kaikkialla seurataan suurella mielenkiinnolla, millaiseksi uusi Jyväskylä on muotoutumassa. Alue on suuri ja suunnittelua tehdään parhaillaan monen ja varsin monipuolisen asiantuntijajoukon voimin. Korpilahdella koetaan hyvänä asiana se, että kunnanjohtajamme Timo Rusanen, jolle Korpilahti on tuttua seutua kaikkine erityisalueineen, on valittu uuden Jyväskylän kaupungin kehitysjohtajaksi.

Putkilahden sijainti on kaukana Jyväskylästä ja muista tiheään asutetuista alueen ytimistä, joten vaaranamme on joutua tästä syystä heikompaan asemaan. Siitä seurauksena olisi, että unohtuisimme helposti "porkkanarahojen" ja muiden etuisuuksien jaon yhteydessä. Siksi olisikin erityisen tärkeätä, että koko Vespuolen väki yhdessä ja yksituumaisesti toisi oman alueemme asioita esille siellä, missä asioista päätetään. Nyt juuri on aika kerätä asukkaidemme näkemyksiä ja ideoita koko Vespuolen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Vespuolen menestyminen tulevaisuudessa rakentuu alueen asuttuna pitämiseen, elinkeinoihin, yleiseen ja yhteiseen viihtyvyyteen. Alueellamme on viimeaikoina ollut käynnissä lisääntyvää rakentamista, joka luo pohjaa monenlaisen kehittämisen tarpeelle. Asukkaat odottavat, että erikoisesti vesihuolto ja liikenneväylät olisivat kiitettävässä kunnossa ja että palvelutason tulisi vastata kaikkiin elämäntilanteisiimme kattavasti ja laadukkaasti.

Putkilahden alue on luokiteltu valtakunnalliseksi kulttuurimaisemaksi, jonka säilyttäminen on tärkeätä. Suunnitelmia laadittaessa tulisi ottaa huomioon alueen matkailullinen arvo. Vaikka asutusta alueellamme pyritäänkin tuntuvasti vahvistamaan, olisi silti pyrittävä säilyttämään maaseutumainen ilme. Silloin voisimme puhua "maaseudun rauhasta", jota monet ihmiset tulevat täältä etsimään.

On luonnollista, että uuden suuren kaupungin perustaminen ei ole helppo tehtävä. Kaikkien siihen kuuluvien alueiden tarpeisiin ei voi odottaa ihanteellisia ratkaisuja, vaikka päättäjillä halua siihen olisikin. Rahaa ei riitä loputtomiin, sen jokainen ymmärtää. Siksi olisikin tärkeätä, että suunnittelijoilla olisi jo työn alkuvaiheista lähtien käytettävissään kaikki mahdollinen tieto kunkin alueen kehittämistarpeista ja toivomuksista.

Aune Turunen

[Putkilahden kylälehden 5/toukokuu 2008 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke