www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Lintuharrastajat kartoittavat lintujen pesimistietoja

Suomen pesimälinnuston kartoitus, Lintuatlas, on ollut käynnissä kaksi kesää. Hanketta johtaa Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen Keskusmuseon Eläinmuseo (www.lintuatlas.fi). Tämä on laatuaan kolmas selvitystyö, kaksi ensimmäistä tapahtuivat 70- ja 80-lukujen lopulla. Lintulajien esiintymistieto kerätään 10 x 10 km ruuduista koko Suomesta vuosina 2006-2010. Putkilahti sattuu yhtenäiskoordinaatiston peninkulmaruutuun 686:343, jonka pohjoisraja kulkee Vaaruvuoren yli, itäraja Hauhanjärven itäreunaa, eteläraja Luhangan kunnan rajan takana ja länsiraja Töppöspohjassa.

Kussakin ruudussa havaitun lintulajin pesimisvarmuus kuvataan indeksillä 1-8 sen mukaan miten varmoja merkkejä pesimisestä on havaittu. Korkein pesimisvarmuusindeksi 8 voidaan ilmoittaa, kun on nähty pesä, jossa on munia tai poikasia. Putkilahden ruudusta on parina kesänä ilmoitettu mahdollisia tai varmoja pesintöjä 89 lajista. Kuitenkin luettelosta puuttuu monia kovinkin tavallisia lajeja, joita varmaankin kyllä pesii seudulla. Tällaisia ovat mm. kiuru, räystäspääsky ja närhi. Keski-Suomen alueelta on yhteensä havaittu yli 190 pesimälajia tämän atlaskartoituksen puitteissa, joten Putkilahden seudultakin pitäisi löytyä lisää useita kymmeniä pesimälajeja, jos ollaan valppaita.

Erityisen huomion kohteena tänä vuonna ovat BirdLife Suomen projektilajeiksi nimeämät naurulokki ja pikkulokki. Tavoitteena on saada käsitys naurulokin ja pikkulokin yhdyskuntien sijainnista, pesivien parien määristä ja kannan runsaudesta eri puolilla maata. Samalla kerätään tiedot tärkeistä muutonaikaisista lepäily- ja ruokailualueista.

Naurulokin siiven alapuoli on osittain musta, ja etureuna loistaa valkoisena.

Kuva: Hannu Allonen

Naurulokki ja pikkulokki ovat ainoat tummapäiset lokkimme. Pikkulokin voi erottaa naurulokista pienemmän kokonsa, siipien mustan alapinnan ja kokomustan pään perusteella. Naurulokin pää on tummanruskea ja kauempanakin lentävän linnun siipien etureuna loistaa kirkkaan valkoisena. Lintuvesien naurulokit pesivät yhdyskunnittain suojaisissa ruovikoissa, osmankäämikasvustoissa ja puuttomilla saarilla. Tällainen yhdyskunta on ollut Viljamensaaren lounaispuolen luodolla Uitonsalmessa. - Pikkulokki on naurulokkia selvemmin rehevien järvien asukki. Se pesii pienillä järvillä, suurten järvien suojaisissa lahdelmissa ja salmissa sekä merenrannikon suojaisilla lahdilla. Pesät sijaitsevat tavallisesti avoveden tuntumassa järviruoko- tai järvikortekasvustoissa. Yhdyskunnissa on tavallisesti 10-30 paria. Pikkulokkeja näkee lentelevän kesäkuun iltoina hyönteisjahdissa mm. Virtasalmessa ja Leppälahdella.

Pikkulokin pyöreäpäiset siivet ovat alhaalta hiilenmustat.

Kuva: Hannu Allonen

Kaikki luonnosta kiinnostuneet voivat osallistua tietojen keräämiseen. Ilmoituksia pesinnöistä sekä pikkulokin ja naurulokin esiintymispaikoista voi toimittaa minulle alla oleviin yhteysosoitteisiin. Pyrin käymään varmistamassa paikan päällä mahdolliset havainnot. Kiinnostuneet nettiyhteyden haltijat voivat toki itsekin rekisteröityä ilmoittajiksi, ohjeita löytyy Birdlife Suomen (www.birdlife.fi) ja atlaksen (www.lintuatlas.fi) kotisivuilta.

HANNU ALLONEN
HANNU.ALLONEN@FIMNET.FI
PUH 040 556 2811

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2008]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke