www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

KYLÄT ARVOSSAAN

Heinäkuun suurtapahtuma Korpilahdella oli pohjoisten kyliemme Tikkalan, Ylä-Muuratjärven, Sarvenperän, Moksin ja Saukkolan yhteistyönä järjestämät KyläKelpaa -asumismessut. Yhden viikon ajalle tapahtumaan oli mahdutettu varsin paljon ja monipuolista asiaa maaseudulla asumisesta ja elämäntavasta lähtien vuosikymmenten takaa nykypäivään asti. Ohjelmassa tuotiin esille maaseutukulttuurin ja -perinteen lisäksi myös tämän hetken yrittäjyyden mahdollisuuksia erilaisine esittelyineen ja näytöksineen. Koko messutapahtuman laaja ohjelmasisältö oli toteutettu varmalla ja innostuneella otteella. Ennen kaikkea tapahtuma toi esille pohjoisilla kylillä vallitsevan esimerkillisen hyvän kylien välisen yhteishengen. Taito ”puhaltaa yhteen hiileen” tuottaa tulosta.

Eri yhteyksissä päivien aikana tuli ilmi se tosiasia, että maaseutukylien arvostus on kohonnut huomattavasti aikaisemmasta. ”Kunnat häviävät, kylät jäävät”, kuultiin sanottavan useammankin kerran. Korpilahden kuntakin lakkaa olemasta vuoden vaihteessa, mutta kylät ihmisineen jäävät. Eivät ne mihinkään häviä.

Pohjoisten kylien tehokasta työtä asuinalueidensa hyväksi seuratessa nousee mieleen kysymys, mikä onkaan meidän kylämme tulevaisuus. Onko kylämme elämä hiljalleen näivettymässä? Vetävätkö kaupungit ja keskukset kaikki nuoremme niin, ettei kylällemme jää kuin pääosin ikääntynyt väestö ja kesämökkiläisemme?

Olisiko mitään tehtävissä? Luova ajattelu olisi nyt tarpeen.

Asumismessujen tärkein tavoite oli saada houkutelluksi uusia asukkaita kylille. Jyväskylän läheisyys antaa pohjoisille kylille tietyn edun tässä asiassa. Asukkaista se on kiinni Putkilahdessakin pysyykö kylämme elinvoimaisena vai ei. Toki muitakin tavoitteita löytyy lukematon määrä silloin, kun aletaan miettiä keinoja kylän kehittämiseksi. Joka tapauksessa on hyvä muistaa, että tulevaisuudessa palvelujen saanti ja säilyvyys uudessa Jyväskylässä edellyttää alueittain tarkoin määriteltyä väestöpohjaa.

Putkilahti nousee kylien katraasta esille erikoisesti mahtavien maisemiensa lisäksi kylänä, jolla on vahva kulttuurinen tausta ja runsas perinteiden rikkaus. Meidän kylämme suuri sosiaalinen pääoma on hyvät, toimivat ihmissuhteet. Kylän sydän sykkii yhä voimakkaasti me-henkisenä samaan tahtiin kuin se on aina ennenkin sykähdellyt. Sillä sykkeellä on saatu aikoinaan paljon hyvää aikaan, miksemme tänäänkin?

PUTKILAHDESTA KYLIEN HELMI!

Aune Turunen

[Putkilahden kylälehden 8/elokuu 2008 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke