www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

VAALIT TULOSSA

Ensi vuoden alussa kolme kuntaa: Jyväskylä, Korpilahti ja Jyväskylän maalaiskunta yhdistyvät uudeksi suurkunnaksi. Suuri joukko eri puolueiden ja eri alueiden kunnallisvaaliehdokkaita on pyrkimässä uuden Jyväskylän valtuustoon, johon valitaan 75 valtuutettua. Tämän syksyn vaalien erikoispiirteenä on lisäksi puolueiden kamppailu päästä suurimmalla äänimäärällä valtakunnan keulapuolueeksi.

Korpilahdella ollaan huolestuneita siitä, pääseekö täältä yhtäkään ehdokasta läpi, kun ehdokkaita on asetettu varsin runsaasti. Suuri ehdokkaiden lukumäärä kielii juuri puolueiden välisestä kilpailusta. Voidaankin kysyä, olisiko ollut parempi vaihtoehto asettaa ehdolle ainoastaan muutama vahva ehdokas ja taata näin läpimeno vankemmalla tuella. Saattaahan olla, että lopulta osataan keskittää äänet ja auttaa näin edes yksikin ehdokas läpi. Yksituumaisuutta pitäisi löytyä.

Valtuutettujen tehtävä sanan täydessä merkityksessä on luottamustoimi, johon valitut henkilöt sitoutuvat koko vaalikauden ajaksi, eli neljäksi vuodeksi kerrallaan. Äänestäjät etsivät ehdokkaista mielestään parhaimmaksi katsomansa henkilön hoitamaan yhteisiä asioitamme. Valinta tehdään joko henkilön tai puoluekannan mukaan.

Jos valtuutetulla on todellista tahtoa olla vaikuttamassa asioihin, vaatii se paljon työtä, varsinkin silloin, jos on tullut valituksi useampaan lautakuntaan. Kunnon luottamusmies tai -nainen joutuu paneutumaan päätösten alla oleviin asioihin perinpohjaisesti ottaen huomioon asiaan vaikuttavat monet erilaiset näkökohdat. On lisäksi osattava sitoa asia kokonaisuuteen ja suhteuttaa se oikeudenmukaisesti muihin päätöksiin. Tämä on varmasti monelle valtuutetulle vaikeaa, sillä oman alueen etu on aina mielessä ja samoin paineita aiheuttavat myös omien äänestäjien odotukset. Rivivaltuutetulla on kuitenkin todellisuudessa melko vähän valtaa päätöksien teossa, sillä useimmiten on niin, että pieni porukka lopulta päättää asioista ja muut seuraavat perässä.

Korpilahdella seurataan mielenkiinnolla, mitä muutoksia kuntaliitos tuo tullessaan.

Päällimmäisinä kysymyksinä nousevat esille kuntavero ja erikoisesti kiinteistövero, miten niille käy. Myös vanhustenhuolto, terveyspalvelut ja koulujen kohtalot koetaan yleisesti hyvin tärkeinä asioina. Mieliala on kuitenkin vielä toiveikas, uskotaan, että kaikki järjestyy aikanaan meille parhain päin.

Äänestyspäivä on 26.10.2008. Käydään äänestämässä.

Aune Turunen

[Putkilahden kylälehden 10/lokakuu 2008 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke