www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Viljaa kuivattiin ennätysmäärä

Putkilahdessa on kotieläin- ja maitotilojen määrä tasaisesti laskenut jo usean vuosikymmenen ajan. Vastaavasti on laidunmaana käytettyä peltoa siirtynyt viljan viljelyyn. Tämä kehitys on selvästi huomattu myös Putkilahden maamiesseuran omistamalla viljankuivurilla lisääntyneenä palvelun kysyntänä. Onneksi viljankuivuria on uudistettu kahdesti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nyt lisääntyneet viljamäärät kohtuudella pystytään käsittelemään oman kylän kuivurilla.

Kulunut kesä oli kolea ja loppukesä runsassateinen. Syksyllä sateet sitten vähenivät ja viljankorjuu onnistui lopulta kohtuullisesti, joskin parin viikon viiveellä normaalikesään verrattuna. Sateista ja koleasta säästä johtuen vilja saatiin korjattua tavallista kosteampana. Kuivurilla nämä olosuhteet aiheuttivat poikkeuksellista kiirettä ja pitkiä kuivausaikoja. Lohdutusta kuivauksesta aiheutuneisiin kustannuspaineisiin tuli kuitenkin siitä, että monin paikoin satomäärä hehtaarilta oli ennätyksellisen suuri.

Yhteensä viljaa kuivattiin tänä syksynä Putkilahdessa noin 9000 hehtolitraa eli noin 90 keskikokoista traktorin perävaunukuormaa.

Kiivaimman sesongin aikana kuivurin pihamaalla ja siiloissa odotti kuivaukseen pääsyä 1500 hehtolitraa viljaa.

Silloin koneet saivat puhaltaa yöt ja päivät, että ruuhka saatiin purettua ennen viljan pilaantumista.

Maamiesseuran kuivuri toimii myös viljavarastona, siiloihin mahtuu noin 2000 hehtolitraa viljaa. Tänä syksynä kuivurin varastosiilot lastattiin aivan täyteen viljaa odottamaan tulevia käyttötarpeita.

VALTO KOSKINEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 10/lokakuu 2008]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke