www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

50-vuotias Keski-Suomen rahasto tukee keskisuomalaista taidetta ja tiedettä 466 000 eurolla

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto jakoi 50. vuosijuhlassaan 466 000 euron arvosta tukea keskisuomalaiselle kulttuurille. Apurahan sai yhteensä 50 henkilöä, työryhmää tai yhdistystä. Apurahojen kokonaissumma on korkeampi kuin kertaakaan aiemmin. Myös hakemuksia saatiin tänä vuonna enemmän kuin aiemmin, yhteensä 443 kappaletta.

Apurahoista 52 % ohjattiin tieteelle, 47 % taiteelle ja loput 1 % muihin tarkoituksiin, kuten opintoihin.

Tänä vuonna jakovuorossa olleista nimikkorahastoista suurimmat kokonaissummat myönnettiin Elsa ja Frans Marpion rahastosta (yht. 36 000 euroa), Keskisuomalaisen rahastosta (32 000) sekä Päiviö Hetemäen rahastosta (25 000). Kaikkiaan nimikkorahastoista jaettujen apurahojen osuus on 228 000 euroa eli noin puolet koko jakosummasta. Uutena nimikkorahastona tilaisuudessa julkistettiin Erkki ja Tuula Laatikaisen lahjoitukseen perustuva ja heidän mukaansa nimetty rahasto, jonka tuotosta jaetaan jatkossa apurahoja Keski-Suomen Kulttuurirahaston yleisten tarkoitusperien mukaan.

Kokovuotisten apurahojen summaa korotettiin Kokovuotisia apurahoja taiteelliseen ja tieteelliseen työskentelyyn jaettiin kaikkiaan 10 kappaletta. Nämä kohdentuvat taiteelliseen työskentelyyn sekä väitöskirjatyöhön ja väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen. Jo perinteisesti jaettavan kokovuotisen kuvataideapurahan sai Tiina Osara.

Suomen Kulttuurirahasto valmistautuu 1.10. alkavan toimintavuotensa kuluessa voimaan astuvaan apurahan saajien sosiaaliturvan uudistukseen korottamalla kokovuotista apurahaa 21 000 tuhanteen euroon. Tämä vaikutti nyt jaettuihin apurahoihin siten, että kokovuotisesta tuesta pääsee tällä kertaa nauttimaan hieman harvempi apurahansaaja kuin aiemmin. Samasta syystä myös apurahansaajien kokonaismäärä laski hieman vaikka jaettu kokonaissumma oli suurempi kuin koskaan aiemmin.

50-vuotias rahasto katsoo tulevaisuuteen - Rahasto elää vahvana maakunnan kulttuurin tukijana ja *maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalijana ja kehittäjänä*, kuten rahastoa 50 vuotta sitten perustettaessa toiminnan tarkoitukseksi kaukonäköisesti kirjattiin, toteaa rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Anita Kangas. Maakunnan kulttuurin monipuolinen tukeminen näkyy tänä päivänä apurahojen kohdentamisessa, jossa monialaisuus heijastaa maakunnan monipuolista kulttuurielämää.

Korkeatasoisen taiteellisen ja tieteellisen työn säilyminen maakunnassamme on keskeistä tulevaisuudessakin. Paikallisesta ympäristöstä ponnistava kulttuuri, jota Keski-Suomen Kulttuurirahasto on tukenut jo puoli vuosisataa, ei menetä merkitystään.

Päinvastoin, alueet ja niiden elinvoima, jota kulttuuri ruokkii, ovat olennaisia tulevaisuuden elämän laadun rakentajia. Juhlavuotensa ohjelman kautta Keski-Suomen rahasto haluaakin herättää keskustelua kulttuurin merkityksestä Keski-Suomen hyvinvoinnille. Tätä toteuttaa juhlavuodelle rakennettu ohjelma - 1.10. avattu luentosarja, joka jatkuu kuukausittaisena aina toukokuuhun saakka, sekä maaliskuulle koottava keskisuomalaisen taiteen esittely -, linjaa professori Kangas.

Keski-Suomen rahaston kulttuuripalkinto kirjailija Harri Tapperille ja Schildtin palkinto professori Päivi Häkkiselle.

Apurahojen lisäksi tämän vuoden juhlassa luovutettiin useita merkittäviä palkintoja: Keski-Suomen rahaston kulttuuripalkinnon sai kirjailija Harri Tapper, joka on tuotannollaan ja toiminnallaan lisännyt tietoisuutta keskisuomalaisuudesta ja keskisuomalaisen kulttuurin ominaispiirteistä; Schildtin rahaston palkinnon sai professori Päivi Häkkinen, joka tunnetaan ansioistaan tietoteknologian opetuskäytön tutkimuksessa. Sekä Keski-Suomen rahaston kulttuuripalkinnon että Schildtin palkinnon arvo on 12 000 euroa. Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin 150 vuotiaan Jyväskylän Lyseon ylioppilaalle Auli Kotimäelle Suomen Kulttuurirahaston myöntämä Yrjö Koskisen palkinto parhaasta ylioppilasaineesta.

Suomen Kulttuurirahaston on merkittävä yksityinen kulttuuria tukeva säätiö. Sen omaisuus on karttunut yksityisten ja yhteisöjen tekemien lahjoitusten turvin. Toiminnallisesti Suomen Kulttuurirahasto jakautuu keskusrahastoon ja 17 maakuntarahastoon. 1958 perustettu Keski-Suomen rahasto on vanhin Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastoista. Vuonna 2009 keskusrahastosta jaetaan apurahoina 20,3 miljoonaa euroa ja maakuntarahastoista 9,3 miljoonaa euroa.

Keskusrahastolla ja maakuntarahastoilla on omat hakuaikansa.

Kerromme mielellämme lisää: Puheenjohtaja Anita Kangas, puh. (014) 260 3113, 050 345 4045. Asiamies Sakarias Sokka, puh. 050 385 7607, sakarias.sokka@skr.fi

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 10/lokakuu 2008]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke