www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Korpilahden kylät valitsivat jäsenensä aluelautakuntaan

Korpilahden kunnanjohtaja Timo Rusanen, jolla on kunnassa nykyään ”viidet virat” sekä kehitysjohtajan titteli uudessa Jyväskylässä, oli kutsunut koolle kyläaktiiveja 28.10. tiistai –iltana päättämään kylien edustajista aluelautakunnassa. Aluelautakunnan tarkoitus on kanavoida Korpilahden kunnan alueelta erilaisia asukkaiden tarpeita ja tahdonilmauksia sekä alueen rakenteellisia kysymyksiä Jyväskylän päättäjien suuntaan. Vaikka lautakunnalla ei ole varsinaista päätäntävaltaa rahallisiin resursseihin, on sen yhtenäinen tahto kuitenkin selvä ja painava tahdonilmaus meidän suunnaltamme.

Kokouksessa olivat läsnä kylien edustajien lisäksi viisi vastavalittua tulevan Jyväskylän valtuutettua, Markku Aarnos johti puhetta. Alkupuheenvuorojen jälkeen todettiin, että ei ole tarkoituksenmukaista valita valtuutettuja tai muissa luottamustoimissa aloittavia henkilöitä kylien edustajiksi. Lautakunnan 11 jäsenestä 9 tulee olemaan näillä näkymin Korpilahden muissa luottamustehtävissä tai tulevassa valtuustossa työskenteleviä, joten kahden jäsenen kyläkiintiöön valittiin luonnollisesti kylien aktiivit.

Maria Saarinen, Oittilan maamiesseuran pj, on ehdolla Jyväskylän kaupungin aluelautakuntaan Korpilahden kylien edustajana.

Valinta tapahtui neljän osa-alueen kesken: Vespuolen, pohjoisten kylien, Jämsänpuoleisten kylien ja keskustaajaman välillä. Kun asia oli leipoutunut aikansa, katsottiin pohjoisten kylien tulevan hyvin edustetuiksi paitsi uuden Jyväskylän valtuustossa niin myös kunnallisten luottamushenkilöidensä kautta. Kuntataajamalle luvattiin edustus niin ikään luottamushenkilökiintiössä, joten varsinaiset paikat menivät Vespuolen Maria Saariselle (Oittilan mms:n pj.) sekä Sirkku Mennalalle (Saakoski). Varajäsenet tulivat tässä leipomuksessa molemmat pohjoisilta kyliltä, he ovat Jari Hujala ja Merja Karila. Vaarunvuorten takaisen väen liputtaessa Saarisen puolesta myös allekirjoittanut puolsi yhteisrintamassa lopulta häntä, vaikka kylämme ehdokas olikin Valto Koskinen. Maria Saarinen on toki pätevä edustaja, pitää perheellisten puolta ja on valmis perehtymään kaikkiin alueelta tuleviin aloitteisiin ja ongelmiin. Pidetään nimi mielessä alueemme kehitysasioita päättäjille vietäessä!

Kokouksessa Putkilahden kyläseuran edustajana oli Timo Suominen.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2008]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke