www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

OLEMME JYVÄSKYLÄLÄISIÄ

Putkilahdessa vuosi 2009 on alkanut historiallisissa merkeissä. Meistä on tullut kaupunkilaisia, jyväskyläläisiä.

Kuntaliitos on toteutunut 1.1.2009. Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta ja Korpilahti ovat yhdistyneet. Haikeus kaivertaa väkisinkin asukkaiden mieliä. Korpilahden kuntaa ei enää ole. Ajatukset harhailevat monien kysymysten ja arvailujen viidakoissa: miten tästä eteenpäin? Millainen on tulevaisuutemme?

Uuden suurkunnan alkuunsaattaminen ei ole helppo tehtävä. Se on suuritöinen urakka, joka ei hetkessä valmistu. Olisi onnellista, jos kaupungin päättäjien, virkamiesten ja eri suunnitteluryhmien tekemät ratkaisut osuisivat kohdalleen niin, että ne lisäisivät asukkaiden elinmahdollisuuksia ja viihtyvyyttä eivätkä vähentäisi niitä. Uuden Jyväskylän alue on laaja ja asukkaita paljon, joten muotoutumassa olevien järjestelyjen suhteen odotukset ovat erittäin suuret. Päättäjien tavoitteena on luoda kehityskykyinen ja menestyvä kuntakokonaisuus. Sen luomisessa tarvitaan luovaa ajattelua ja roima annos pätevää asiantuntemusta. Tavoitteen toteutumiseksi tullaan tarvitsemaan paljon neuvotteluja, sillä suurimman väestönosan toiveet ankkuroituvat lähes aina yksinomaan lähiympäristöön, juuri sille alueelle, missä oma koti sijaitsee. Kipupisteitä tulee varmasti olemaan, sillä eri puolilla suurkuntaa asuvien ihmisten vaatimukset ja ajattelutapa ovat monesti varsin paljon toisistaan poikkeavia. Tyytymättömiä riittää aina. Robert Kennedy totesikin jo aikanaan, että viidesosa ihmisistä on aina kaikkea vastaan.

Vuosi 2009 tulee olemaan suurien toiveiden vuosi. Toiveittemme mittasuhteet rakentuvat kyvystämme ymmärtää maailmaa ja aikaa jossa nyt elämme. Uusina jyväskyläläisinä toivoisimme syntyvän suvaitsevaa yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä kaikkien Jyväskylän kaupunkialueiden ihmisten kesken.

Vuoden 2009 mukanaan tuomien vaikeidenkin haasteiden keskellä on hyvä muistaa, että länsimaissa on tiedetty jo yli kaksi vuosituhatta, että kehitystä parempaan ei tapahdu jos ihmisen hyvä ja oikeudet unohdetaan. Olkoon kunta kuinka pieni tai suuri tahansa, niin ihminen ja luonto on aina kaiken mitta.

ONNEA JA MENESTYSTÄ
ALKANEELLE VUODELLE!

Aune Turunen,
päätoimittaja

[Putkilahden kylälehden 1/tammikuu 2009 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke