www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kevyen liikenteen järjestämistä pohdittiin Tiehallinnon väen kanssa

Putkilahden keskeisen kylänraitin ohittavan 610-tien turvallisuuden parantaminen kevyen liikenteen kulkijoiden kannalta on jo pitkään ollut kyläläisten toivelistalla. Viimeisten 10 vuoden aikana tilanne on muuttunut entisestä, koska rekkaliikenne kapealla tiellä lisääntyi Kärkisten sillan myötä, 50 km/h nopeusrajoitusta kylän kohdalla ei monikaan noudata ja kylälle on samalla muuttanut useita lapsiperheitä. Tietenkin kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen palvelee kaikkia asukkaita, myös kesäasukkaita. Se on yhteinen asia.

Joulukuun 1. päivänä 2008 oli Virran Puodilla tapaaminen, jossa oli läsnä allekirjoittanut, Veikko Riikonen, Valto Koskinen ja Tapani Relander sekä Tiehallinnon edustajina Pipsa Saarela, Tapio Koikkalainen ja Hannu Keralampi. Puhuimme vapaamuotoisessa tapaamisessa erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa jonkinlainen ratkaisu kevyen liikenteen edellytysten parantamiseksi keskeisellä, reilun kilometrin mittaisella kylänraitilla.

Hankkeen keskeinen pullonkaula on rahoitus, toisena vaikeutena taas tienvarren ahtaus: useat rakennukset, luiskat ja ojat tekevät suunnittelu- ja toteutustyöstä hankalan. Mikäli uuden Jyväskylän suunnasta löytyisi osarahoitusta hankkeeseen, sen toteutuminen olisi jo realistisempaa. Valtio on kuristanut tienpidon rahoja minimiin, eikä K-S. Tiehallinnolla ole resursseja kuin pienen osan toteuttamiseen siitä, mitä tarve maakunnassa vaatisi.

Palaverissa päädyttiin ensitilassa toteuttamaan muutamia parantavia toimia: Kouhinsalontien risteyksen kylän puolella olevaa 50 km/h rajoitusmerkkiä siirretään lännemmäksi, jolloin turvallisuus toivottavasti paranee tässä traktoreiden kannalta hankalassa paikassa. Lisäksi voimme rakentaa kylän molempiin päihin epäviralliset porttiaiheet, jotka viestittävät asutuksesta ja ohjaavat alentamaan nopeutta.

Itse kevyenliikenteen järjestämisasiakin nytkähti palaverissa hieman eteenpäin. Tiehallinnon virkamiehet lupasivat selvittää hankkeen käytännön toteutusmahdollisuuksia ja ilmeisesti myös ottaa hankkeen jonon päähän tarveselvityslistalle. Kyläseuran kontolle jää rahoituksen hakeminen Jyväskylän suunnasta; ehkä järkevää olisi myös tehdä yhteistyötä Kärkisten alueen sekä Oittilan asukkaiden kanssa ja koota isompi joukko ihmisiä vaatimaan kevyenliikenteen turvallisuuden parantamista pitemmältä matkalta.

TIMO SUOMINEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 1/tammikuu 2009]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke