www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Seurakunnan diakoniatyö tarjoaa kerhotoimintaa

Seurakuntamme diakoniatyölle on ominaista se, että se järjestää ihmisille mahdollisuuksia kokoontua ja auttaa ihmisiä jäsentymään seurakunnan yhteyteen. Diakoniatyö on ennen kaikkea elämistä ihmisten rinnalla jokapäiväisen elämän mukanaan tuomien ongelmien keskellä.

Seurakuntamme diakonissan, Kirsi Pakasen tehtäväkenttä on monipuolinen, siihen kuuluu muun muassa sielunhoitotyö, kotikäynnit, asiakkaiden vastaanotto, syntymäpäiväkäynnit, retkien ja leirien järjestelyt ja muu kirkollinen toiminta. Tämän vuoden alusta diakoniatyöhön on saatu lisätyövoimaa, kun lastenohjaaja Leena Noronen on tullut avustavaksi työntekijäksi Kirsi Pakasen rinnalle.

Diakoniatyö huomioi erikoisesti vanhusväestön yksinäisyyden ja usein siitä aiheutuvan eristäytyneisyyden. Seurakuntamme vanhustyössä otetaankin huomioon hengellisten asioiden ohella erikoisesti sosiaalinen kanssakäyminen ja viriketoiminta. Korpilahdella toimii useita diakoniatyön ryhmiä ja kerhoja, jotka kokoontuvat Väentuvalla, Toimintakeskuksessa, Korpihovissa tai seurakuntatalolla.

Maanantaina 16. helmikuuta Putkilahden Koulupuistossa kokoontui Eläkeläisten kerho. Ulkona paukkui pakkanen kylmine viimoineen ja maantie oli liukas kuin luistinrata. Kelin takia kerhoon pääsy oli hankalaa, mutta jokunen kuitenkin pääsi tulemaan mukaan.
Vasemmalta: Aino Riikonen, Annikki Saarinen, Tyyne Järviniemi, diakonissa Kirsi Pakanen ja Enna Sorsa.

Putkilahdessa toimivalla Eläkeläisten kerholla on pitkät perinteet. Yli parinkymmenen vuoden ajan kerhopaikkana oli Osuuspankin konttorin alakerrassa sijaitseva kerhohuone. Pankin lopetettua toimintansa Putkilahdessa kerhopaikaksi vakiintui Koulupuisto.

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa ja kerhopäivä on maanantaisin. Kerhoon voivat tulla mukaan kaikenikäiset, syntymäaikaa ei kysytä. Kerhoa ohjaa diakonissa Kirsi Pakanen.

Haastava ja tarkkuutta vaativa askartelutyö syntyy Ainon ja Tyynen yhteistyönä Kirsi Pakasen ohjauksessa.

Kerholle on muotoutunut vakituinen ohjelmarunko, joka koostuu hartaushetkestä, keskusteluista, virsilaulusta, runonlausunnasta, askartelusta ja toisinaan jumpasta. Ohjelmaan sisältyy lisäksi kahvitarjoilu Koulupuiston kahvilassa, jonka kerholaiset itse tarjoavat kukin vuorollaan. Luontoretket kuuluvat myös kerhon ohjelmiin. Aiemmin kerho on tehnyt retkiä taksikyydein joihinkin etäämmällä oleviin kohteisiin, mutta viime aikoina on käyty yhteisillä retkillä näkö- ja kuulovammaisten kerhon kanssa. Bussi on kiertänyt Putkilahden kautta ja näin kulkeminen on ollut vaivattomampaa.

Putkilahtiset ovat tyytyväisiä kerhoonsa. – Täällä on mukavaa, tulkaa vaan kaikki mukaan, sanovat he yhteen ääneen.

Diakoniatyön tapahtumista ilmoitetaan viikottain ilmestyvässä paikallislehdessä.

Teksti ja kuvat: Aune Turunen

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 3/maaliskuu 2009]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke