www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

OPPIA IKÄ KAIKKI

Toukokuu on juhlien aikaa. Kouluissa ja erilaisissa oppilaitoksissa juhlitaan lukukauden päättymistä. Puheita pidetään, todistuksia jaetaan ja valkolakkeja painetaan päihin. Elämä hymyilee ja on toiveita täynnä.

Nyt koulunsa päättävillä nuorilla on edessään tärkeitä, pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä suunnitelmia. Ammatinvalinnat ja niihin tarvittavat jatko-opinnot vaativat tarkkaa harkintaa. Suosituimmille aloille on nykyään paljon pyrkijöitä ja opiskelupaikoista on kova kilpailu. Pettymyksiä voi tulla vastaan varsin monille. On luonnollisesti hyvin vaikeata luopua itselleen asettamistaan tavoitteista tai siirtää niitä tuonnemmaksi. Vastoinkäymiset on kuitenkin tarkoitettu voitettaviksi. Jospa joku toinen ratkaisu olisikin lopulta se parempi vaihtoehto.

Myös ne nuoret, joille on avautunut opiskelupaikka toivomalleen alalle, joutuvat uusien haasteiden eteen. Monille kotoa lähtö ja tutun koulun ja tovereiden jättäminen on vaikeaa. Siirtyminen uuteen erilaiseen ympäristöön ja vieraiden ihmisten keskuuteen vaatii sopeutumista. Tämä on kuitenkin helpompaa, jos kodeissa ja kouluissa on evästetty nuoria kaikkialla yhteiskunnassa tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla. Hyvät käyttäytymistavat osaltaan edistävät tietä menestykseen. Onhan niin, ettei ihmisen arvo perustu suuriin oppiarvoihin tai siihen mitä hän työkseen tekee, vaan siihen miten hän kohtelee muita ihmisiä.

´Oppia ikä kaikki´ on vanha sanonta. Ajatus sisältää elämänkokemukseen perustuvaa viisautta. Nykyisin puhutaan elinikäisestä oppimisesta. Viime vuosina on perustettu ikääntyville omia yliopistojakin. Maaseudun haja-asutusalueilta on kuitenkin hankalaa päästä näistä opinnoista osallisiksi. Pitkät matkat asettavat ylivoimaisia esteitä.

On erittäin hyvä asia, että kansalaisopistot tuovat harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia maaseudullekin. Sekin on hienoa, että kaikilla on oikeus osallistua näille kursseille. Ei edes ikä ole este osallistumiselle eikä myöskään uusien asioiden oppimiselle. Ja uuden oppimista kyllä riittää! Vuosien kuluessa monet asiat ja menetelmät muuttuvat. Aikaansa seuraavien ihmisten on kyettävä vastaamaan moniin ajan asettamiin haasteisiin ja elettävä tätä päivää tässä ja nyt. Kansalaisopistojen tarjoaman runsaan harrastustoiminnan lisäksi on tärkeätä, että ohjelmistot sisältävät kursseja, joilla voi täydentää jo aiemmin opittuja tietoja ja taitoja.

On tutkittu, että opinhaluinen mieli ja monipuoliseen yhteistoimintaan osallistuminen lisää huomattavasti ihmisten yleistä vireyttä ja terveyttä.

Aune Turunen,
päätoimittaja

[Putkilahden kylälehden 5/toukokuu 2009 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke