www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Korpilahti-päivää juhlittiin Oittilassa

Lauluyhtye Putkilahden Pulmuset

Oittilan kylätalolla Villa Cawénissa vietettiin perinteistä Korpilahti-päivää 12.7.2009. Juhlan järjestelyistä vastasi Oittilan maamiesseura. Epävakaisen sään varalta juhlatalon pihalle oli pystytetty suuri telttakatos, jonka suojissa yleisön oli hyvä seurata ohjelmaa. Juhlapuheen piti Oittilan vapaa-ajan asukas, ekonomi Ritva Nirkkonen. Musiikkipuolesta vastasi lauluyhtye Putkilahden Pulmuset ja Vappu Tupalan lausumana kuultiin kaksi Martti Korpilahden runoa. Ohjelmaosuuden jälkeen siirryttiin Villa Cawénin sisätiloihin juhlakahville, jossa yhdessäolo jatkui vilkkaan seurustelun merkeissä. (at)

RITVA NIRKKOSEN PUHE KORPILAHTI-PÄIVÄNÄ 12.7.2009:

Ritva Nirkkonen

Hyvät korpilahtelaiset ja muu juhlayleisö,
Korpilahti-päivää vietetään tänä vuonna historiallisesti uudessa tilanteessa kun Korpilahti on nyt osa Jyväskylän kaupunkia. Vuoden alussa toteutunut muutos avaa täysin uuden näkymän Korpilahden tulevaisuuteen tarjoten entistä parempia kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia.

Korpilahden matka lähes kriisikunta-asemasta osaksi yhtä valtakunnan vetovoimaisimpaa kasvukeskusta Jyväskylää on ollut koko Jyväskylän seudun tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä askel. Korpilahden kunnan kanssa käynnistetyt liitosselvitykset johtivat suhteellisen pian laajempaan seudulliseen tarkasteluun minkä tuloksena myös Jyväskylän maalaiskunta lähti mukaan liitosneuvotteluihin. Vuoden 2009 alusta syntynyt uusi Jyväskylä on lähes 130 000 asukkaan valtakunnallinen keskus, joka mielipidekyselyjen mukaan kuuluu halutuimpien asuinpaikkojen ja koulutuskaupunkien joukkoon.

On luonnollista, että liitosneuvotteluihin liittyi myös pelkoja mm. palvelujen laadun heikkenemisestä toimintojen keskittämisen myötä. Ainakaan tähän mennessä näille epäilyille ei ole ollut aihetta. Osana uutta Jyväskylää korpilahtelaisten kunnallisvero sen sijaan laski ja liitossopimus turvaa paikallisille aluetoimikunnille vaikutusvaltaa. Korpilahtelaisten ääni kuuluu uuden Jyväskylän päätöksenteossa myös sitä kautta, että Korpilahden kunnanjohtaja Timo Rusasesta tuli uuden Jyväskylän kehitysjohtaja, jonka vastuualueisiin kuuluu mm. maaseutualueiden kehittäminen. Viime syksyn kunnallisvaaleissa korpilahtelaisia vaikuttajia valittiin Jyväskylän kaupunginvaltuustoon, esimerkkeinä Markku Aarnos, Heidi Nieminen ja Pirkko Weijo, Markku Aarnos sittemmin myös kaupunginhallitukseen. Näin korpilahtelaisten ääni kuuluu ja vaikutusmahdollisuudet on turvattu myös uudessa Jyväskylässä.

Korpilahden myönteinen kehitys näkyy mielestäni jo nyt selvästi. Korpilahden keskustan kehittämissuunnitelma on valmistunut, sataman alue on yksi Suomen kauneimmista, uusia palvelualan yrityksiä on jo sijoittunut alueelle, Tähtiniemen alueen kehittyminen jatkuu, Iloniemen upean Päijänteen ranta-alueen kaavoitus on suunnitteilla. Uusia asukkaita varten on tarjolla runsaasti tonttivaihtoehtoja eri puolilla Korpilahtea. Korpilahti on etenkin lapsiperheille oivallinen asuinpaikka, jonka houkuttelevuutta lisää uusi upea koulukeskus.

Korpilahden vetovoimaisuutta asumisen ja yrittämisen alueena parantaa myös erinomainen sijainti keskellä Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kasvu- ja kehityskäytävää. Kehityskäytävähanke on nimetty yhdeksi uuden Jyväskylän tärkeimpiä tulevaisuuden strategisia kehittämisprojekteja. Ysitien parantuminen muutamia vuosia sitten nopeutti ratkaisevasti liikenneyhteyksiä Jyväskylään. Parhaillaan lisätään valaistusta keskusten välillä mikä entisestään parantaa liikenneturvallisuutta etenkin pimeän aikana. Ilman liikenneruuhkia toteutuva 20 minuutin ajoaika Jyväskylän keskustaan ei ole aika eikä mikään verrattuna esim. pääkaupunkiseudun työpaikkaliikenteen vaatimiin päivittäisiin ajoaikoihin. 1,5 tunnin työmatkat eivät ole harvinaisuuksia pääkaupunkiseudulla.

Korpilahdella toimii aktiivinen yrittäjäyhdistys, Korpilahden yrittäjät, joka mm. vastaa kesän paikallisen päätapahtuman, Palvipäivien, hyvistä järjestelyistä. Palvipäivät houkutteli jälleen eilen runsaasti niin paikallisia kuin ulkopaikkakuntalaisia kävijöitä. Tällaiset tapahtumat, kuten myös tänään vietettävä Korpilahti-päivä, parantavat Korpilahden tunnettuutta osana uutta Jyväskylää ja vahvistavat korpilahtelaisten yhteishenkeä ja omaa profiilia. Korpilahden omaleimaisuus ei suinkaan häviä osana Jyväskylää. Uskoisin, että kehitys tulee olemaan pikemminkin päinvastainen. Esimerkiksi voimme ottaa Säynätsalon, jonka aikanaan liittyessä Jyväskylään monet pelkäsivät Säynätsalon oman identiteetin häviämistä. Nyt kuitenkin tiedämme, että säynätsalolaiset kertovat ylpeinä olevansa säynätsalolaisia ja asuvansa Säynätsalossa – yhdessä Jyväskylän upeimmista asuntoalueista.

Korpilahden elinkeinoelämän kehittymiseen on paljon mahdollisuuksia. Niitä parantavat Korpilahden yrittäjien aktiivisen työn lisäksi hyvät liikenneyhteydet, kehityskäytävähanke ja Korpilahden siirtyminen kuntaliitoksen myötä yhteistyökunnan asemasta kehittämisyhtiö Jykesin täysivaltaiseksi osakkaaksi. Jykesin koko palveluarsenaali on korpilahtelaisten yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien käytettävissä. Erityisen hyviä mahdollisuuksia näen matkailun kehittämisessä. Päijänne ja Korpilahden satama tarjoavat erinomaiset veneily- ja kalastusmahdollisuudet, Himoksen ja Riihivuoren läheisyys parantaa maatilamatkailun ympärivuotisuutta. Vaaruvuori on upea retkeilykohde. Unescon maailmanperintökohde Oravivuoren kolmiomittaustorni on yksi uusista Korpilahden vetovoimaa parantavista matkailukohteista. Korpilahti tunnetaan hevosistaan. Ratsastusharrastus tarjoaa monelle tilalle ansiomahdollisuuksia. Myös muille hyvinvointipalveluille ja esimerkiksi teollisuuden ali- ja osahankintayrityksille syntyy uusia mahdollisuuksia kehityskäytävähankkeen etenemisen myötä.

Korpilahden upea luonto on ihan oma lukunsa. Päijänne ja muut järvet, vaihteleva maasto vuorineen ja laaksoineen on innoittanut taiteilijoita jo yli sadan vuoden ajan. Korpilahdella on monia kauneudestaan ja kylätoimikuntiensa aktiivisudesta tunnettuja , Keski-Suomen vuoden kyliksi valittuja kohteita, joista mainittakoon Jyväskylän keskustaa lähinnä sijaitseva Tikkala, upea Putkilahti ja Oittila, jossa tänään saamme viettää vuosittaista Korpilahti-päivää.

Tämä Villa Cawén on erinomainen esimerkki yhteisöllisyydestä ja Oittilan Maamiesseuran aktiivisuudesta, jonka ansiosta Villa Cawénista on muodostunut suosittu kohtaamispaikka. Villa Cawén on entinen Uusi-Oittilan tilan päärakennus, joka edustaa tyypillistä vuosisadan alun tekotapaa. Taloa asuttiin viimeksi 60-luvulla, minkä jälkeen se toimi pitkään kesäasuntona. Vuoden 1997 lopulla talon nykyinen vuokralainen Oittilan Maamiesseura käynnisti peruskorjaushankkeen kohentaen yli 2000 talkootunnilla talon varustetasoa. Villa Cawénin palvelut kattavat postin, kaupan, kahvilan, internetin, kirjaston sekä tilatuotteiden ja käsitöiden myyntiä. Kesäkuukausina Villa Cawénin tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä.

Oittilan Hirvimiehet ovat toinen esimerkki kyläläisten aktiivisuudesta, jonka tuloksena tähän läheisyyteen on rakentunut hirvimiesten Hirvimaja. Hirvimaja on saanut myös valtakunnallista tunnettuutta, kun Oittilan Hirvimiehet järjestävät vuosittain VIP-jahdin, johon monet valtakunnan ns. silmäätekevät ovat osallistuneet.

Hyvä juhlayleisö,
Suomalaisten juuret ovat pitkälti yhä maaseudulla. Ihmisten toiveissa on saada asua järven rannalla, keskellä luontoa mutta kuitenkin lähellä nykyajan palveluja. Etätyön tekeminen tulee langattomien verkkojen myötä yleistymään. Yhä useampi ihminen kokee elämisen laadun toteutuvan Korpilahden-tyyppisissä asumisen ympäristöissä. Korpilahden tulevaisuus vaikuttaakin valoisalta. Hyvää Korpilahti-päivää kaikille!

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 8/elokuu 2009]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke