www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Aikuisopiskelusta ilo ja hyöty

Marja Riikonen (os. Koskenniemi) on syntyisin Luhangan Tammijärveltä. Koulunkäyntinsä hän aloitti kotikylänsä kansakoulussa ja jatkoi opintojaan Joutsan yhteiskoulussa. Koko kouluaikansa mieluisimmiksi kouluaineikseen Marja mainitsee kaupalliset aineet, erikoisesti kirjanpidon. Ensikosketuksen käytännön liiketalouteen ja kirjanpitoon Marja sai jo varhaisessa lapsuudessaan työskennellessään kauppiasvanhempiensa apuna perheen omistamassa Tammijärven Talouskaupassa.

Vuonna 1969 Marja avioitui putkilahtelaisen Veikko Riikosen kanssa ja muutti miehensä kotitilalle Putkilahden Könnöön. Suuren maatilan emännyys ja iso perhe, johon kuuluivat Marjan ja Veikon ja heidän kolmen lapsensa lisäksi appivanhemmat ja miehen täti, sitoivat Marjan perheeseen ja kotiin. Marjalle tyypillinen välittömyys ja avoimuus kaikkia ihmisiä kohtaan liitti hänet kuitenkin tiiviisti Putkilahden kylän elämään. Pian hänelle uskottiin monia luottamustehtäviä oman kylän lisäksi myös kunnan ja seurakunnan taholta.

Putkilahdessa Riikosen Marjasta on tullut voimakeskus, jonka osaamista ja energiaa kylällä tarvitaan. Jo 40 vuoden ajan hän on hoitanut kylän monien erilaisten seurojen ja yhdistysten sekä kalastus- ja tiehoitokuntien kirjanpitoja. Tehtäviin on sisältynyt lisäksi taloushallintoa, laskutusta, reskontrien hoitoa ja erilaisten avustushakemusten ja veroilmoitusten tekoa. Marja tekee myös useille seuroille talousarviot seuraavalle vuodelle. Näiden asioiden hoito edellyttää paljon alan tietoutta ja Marja onkin joutunut hakemaan uutta ajankohtaista tietoa itseopiskelun kautta. Ensiksi hän suoritti Markkinointi-instituutissa kauppateknikon tutkinnon ja myöhemmin kirjanpitäjän tutkinnon, sen lisäksi hänellä on opintoja kansalaisopistossa muun muassa tietotekniikan alalta. Erityisiä neuvoja hakiessaan Marjalla on käytössään internet.

Marja suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon
Marjalla on koko ikänsä säilynyt ainainen kipinä halusta saada oppia uutta. Merkittävä tie uuden oppimiseen ja omien vahvuuksiensa kehittämiselle Marjalle avautui, kun hän aloitti opinnot Jyväskylän Aikuisopistossa syksyllä 2008.

Tällä kertaa Marjan opinnot tähtäsivät taloushallinnon ammattitutkintoon.

Taloushallinnon ammattitutkinto on kaupan ja hallinnon alan tutkinto, joka suoritetaan osoittamalla ammattitaito näytöin. Tutkinnon rakenne, ammattitaitovaatimukset, ammattitaidon osoittamistavat sekä ammattitaidon arvioinnin kohteet ja kriteerit on määritelty valtakunnallisissa näyttötutkinnon perusteissa.

Aikuisopiston opettaja Tiina Paavola selvitti asiaa:

"Aikuisten tutkintojärjestelmä toimii sillä tavalla, että meillä on valmistavaa koulutusta, joka kestää taloushallinnon ammattitutkinnoissa noin puolitoista vuotta ja siihen sisältyy kaksi lähiopiskelupäivää kuukaudessa aikuisopistolla. Tutkinnon suorittaminen on sitten tavallaan erillinen järjestelmä; tässä on ns. osaamisen näyttämisen prosessi, puhutaan näyttöprosesseista ja tutkintotilaisuuksista. Valmistavan koulutuksen loppupuolella pidetään tutkintotilaisuus, jossa opiskelija kerää kansioon kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja taloushallinnon tehtäviin liittyviä materiaaleja ja sitten loppuvaiheessa on arviointikeskustelu, jossa arvioijina on oppilaitoksen edustaja, työntekijä ja työnantajan edustaja eli työelämän edustajat. Tutkinto tulee sillä tavalla eli meillä on sekä valmistava koulutus että normaalikoulutus sekä tutkinnon suorittaminen, molemmat järjestelmät."

Jyväskylän Aikuisopiston opettaja Tiina Paavola kävi keväällä 2009 Könnössä tutustumassa Marjan toimistotilaan ja työsisältöihin.

Taloushallinnon ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyy 26 opintoviikkoa, jolloin opiskellaan organisaation taloushallinnon tehtävissä toimimiseen. Tähän kuuluvat esimerkiksi opiskelutaidot, excel, taulukkolaskennan jatkokurssi, talousmatematiikka, viestintä ja toimialakohtaiset yrittäjyysopinnot. Lisäksi opiskeluun kuuluu mm. kirjanpito, osto- ja myyntitoimintojen taloushallinto, kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymykset, yritysverotus ja taloushallinnon englanti.

Aloittaessaan opiskelun syksyllä 2008 Marja oli tietoinen siitä, että opiskelun ja oman elämän yhteensovittaminen tulee vaatimaan ponnistuksia. Opiskelu antaa kuitenkin tyydytystä ja iloa. Uusia tietoja ja uusia menetelmiä voi hyödyntää erilaisissa tehtävissä ja se helpottaa työtä. Luottamus omaan osaamiseen myös paranee opintojen myötä ja näin rohkenee tarttua aina vaativimpiin tehtäviin.

TEKSTI JA KUVA AUNE TURUNEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 10/lokakuu 2009]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke