www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

TAAS UUSI TAIVAL ALKAMASSA

Vuoden vaihtuessa joutuu aina ihmettelemään sitä, miten nopeasti aika kuluukaan. Tuntuu kuin ajan ratas vain kiihdyttäisi vauhtiaan. Kylälehteämmekin ajatellen vuodet ovat vierineet kuin huomaamatta. Vuonna 1993 perustettu kylälehtemme täyttää pian seitsemäntoista vuotta. Se on aikamoinen saavutus.

Kylälehdellä on tärkeä merkitys kylän yhteisöllisyyden kannalta. Oman kylän lisäksi kylälehti ylläpitää kanavaa niihin muualla asuviin ihmisiin, joilla on olemassa jonkinlaisia sidoksia Putkilahteen. Ilman kylälehteä tällaiset sidokset saattaisivat vuosien kuluessa helposti kokonaan katketa.

Into kylälehden tekoon syntyy halusta tehdä tekoja kotikylän hyväksi. Sitä voisi nimittää kotiseuturakkaudeksi. Kylälehden tekijät koostuvat kylämme asukkaista, nykyisistä ja entisistä, mökkiläisistä, nuorista ja vanhemmista, kaikilta ammattialoilta. Lehtemme yhtenä pyrkimyksenä on herätellä lukuharrastusta ja kiinnostusta kirjoittamiseen. Kylälehti tarjoaakin kaikille oivan tilaisuuden kokeilla lehtijutun kirjoittamista.

Kylälehden parhainta antia ovat kyläläisten tarinat, heidän kokemuksensa ja osaamisensa. Luettavaksi on myös tarjottu kattavia erilaisten asiantuntijoiden ja kulttuurin edustajien artikkeleita. Lehtemme arvokas tehtävä on tallentaa tämän päivän elämää kylällämme unohtamatta entisajankaan kokemuksia.

Suurten valtakunnallisten medioiden kentässä kylälehdellä on oma, tarkasti harkittu linjansa. Politiikka ei kuulu kylälehden sivustoille. Tarkoituksemme on luoda yhteishenkeä ja tukea kylän tapahtumia, ihmisten välistä kanssakäymistä ja yritystoimintaa. Kylälehtemme rakentuu kaikilta osiltaan positiivisen ajattelun tuloksena ja se tarjoaa äänen kaikille, joita Putkilahti koskettaa.

Uutta taivalta aloittaessamme kiitämme lämpimästi kaikkia kylälehtemme tekotalkoisiin monin eri tavoin osallistuneita ja toivomme yhteistyömme jatkuvan edelleen hyvissä merkeissä! Kiitämme myös kaikkia lehtemme tilaajia! Toivoisimme kylälehtemme tarjoavan lukijoilleen jo alkaneena vuonna 2010 mielenkiintoista luettavaa ja katseltavaa.

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
KAIKILLE LEHTEMME LUKIJOILLE
JA YSTÄVILLE!

Aune Turunen,
päätoimittaja

[Putkilahden kylälehden 1/tammikuu 2010 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke