www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kyläseuran kuulumisia

Putkilahden kylätalolla vieraili 11.1.2010 Jyväskylän kaupungin kehitysjohtaja Timo Rusanen. Hänen pyynnöstään olin kutsunut keskustelutilaisuuteen kylätalolle Putkilahdesta Tammijärvellä koulua käyvien oppilaiden vanhempia, aiheena kouluasiat. Timo Rusanen halusi kuulla suoraan vanhempien mielipiteitä, vaikkakin hän oli jo kuullut tyytyväisiä viestejä kylämme lasten kouluasioista. Keskustelussa otettiin esille Vespuolen koulu ja sen tilanne. Lähdetäänkö sitä kehittämään ja millä perusteilla? Vanhemmat olivat vahvasti sitä mieltä, että Tammijärven koulu palvelee seutukouluna mainiosti! Opettajiin ja kouluun ylipäänsä oltiin erittäin tyytyväisiä ja koulun tarjoamat kerhot ja niiden kehittyminen saivat kiitosta. Koulun ohessa olevat liikuntatilat ja palvelut koettiin hyviksi ja toimiviksi ja lähellä oleviksi.

Tammijärven seutukoulu koettiin ehdottomasti vahvuutena, jota olisi hyvä jatkossakin kehittää. Timo Rusanen varmaankin sai keskustelusta ja mielipiteistä sen irti, mitä halusikin. Vanhempien mielipide oli hyvin selkeä. Tammijärven kouluun ollaan tyytyväisiä, eikä syytä koulunvaihtoon ole. Näin ollen Vespuolelle suunnattujen porkkanarahojen sijoittelu myöskin puhututti. Esille nousi “suvantovaihetta” elävä Putkilahden kevyenliikenteenväylä, kylänraitti. Timo Rusanen näki asian tärkeänä ja kehittämisen arvoisena . Toivottavasti asia nytkähtää taas eteenpäin. Kiitos kovasti kaikille vanhemmille, jotka olitte mukana keskustelemassa. Putkilahden omien asukkaiden ja lasten vanhempien mielipiteellä on väliä!

Tilaisuuden jälkeen kokoontui kyläseuran johtokunta järjestäytymiskokoukseensa. Varapuheenjohtajaksi valittiin viime vuoden tapaan Erkki Heinovirta ja sihteeriksi Sari Heiskanen. Viimevuoden erovuoroisista, varsinaisista jäsenistä jatkavat Pekka Salonen ja Riitta Hakanen. Pirkko Järviniemen jätettyä paikkansa työkiireiden vuoksi, tilalle saimme uuden jäsenen Lasse Elfvengrenin. Varajäseninä jatkavat tutut Veikko Riikonen ja Sisko Ruth. Uutena varajäsenenä aloitti Johanna Salminen. Kiitos uusille jäsenille mielenkiinnosta! Uudistus on aina tervetullutta, että kehitys jatkuisi. Toivonkin, että Putkilahden kyläseuran johtokunta tekee hyviä päätöksiä ja suunnitelmia oman kylän ihmisiä varten. Onnea matkaan meille kaikille!

Rahastonhoitaja Marja Riikonen hoitaa tehtäväänsä vielä alkuvuoden ajan, jonka jälkeen Valto Koskinen jatkaa. Osa tehtävistä ulkoistetaan tilitoimistolle.

Kyläseuran “lämpöhankkeen” papereita koetetaan saada kuntoon helmikuun kokoukseen ja Vesurin edustaja tulee käymään. Ensi kesän mahdollisille jatseille haetaan kohdeavustusta. Nähtäväksi vielä jää, toteutuuko jatsit ja miten? Saadaanko esiintyjiä jne.

Veikko Riikosen ja Anne-Maria Perttulan tekemä valitus kaupunkirakennelautakuntaan on hyväksytty. Se koski apulaiskaupunginarkkitehdin päätöstä nimetä Korpilahden Vespuoli yhdeksi alueeksi. Kaupunkia on pyydetty pitämään kuulemistilaisuus Putkilahdessa mahdollisimman pian. Kun sellainen tilaisuus saadaan aikaan, niin tervetuloa kaikki kyläläiset Putkilahden puolesta puhumaan!!! Kyläläiseltä on tullut hyvä idea, jossa Putkilahti lehteen ehdotetaan uutta palstaa. Siinä voisi olla Jyväskylän valmisteilla olevia ja päätettyjä asioita, koskien kyläkuntia ja Korpilahtea. Erittäin hyvä idea! Kiitos siitä. Otamme asian uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessamme oikein ajan kanssa.

Tällaisia kuulumisia näin vuoden aluksi. Tavataan toisemme laskiaissunnuntaina, ystävänpäivän pulkkamäessä!

Putkilahden kyläseuran puheenjohtaja Marjo Merivirta

MARJO MERIVIRTA

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2010]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke