www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Koulupuiston kehittämishanke II

Hankkeen nimi: Lämpöhanke/ulkorakennuksen perusparantaminen
Toteutusaika:1.1.2010 – 31.12.2012

Koulupuiston edellinen kehittämishanke toteutettiin vuosina 2003-2005, jolloin uusittiin yläkoulun katto ja ulkomaalaus sekä kehitettiin seuran toimintaa. Nyt hankkeen toteuttamisen vaivat ovat jo siinä määrin unohtuneet, että Putkilahden kyläseura ry on pannut vireille uuden hankkeen Koulupuiston kehittämiseksi.

Hankkeen toteuttamista varten on haettu Vesuri-ryhmä ry:n kautta maaseudun kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta. Lopullinen hyväksyntä rahoitukselle vielä puuttuu, mutta hankesuunnitelmamme on todettu hyväksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Odotamme lopullista hyväksyntää rahoitukselle kuluvan kevään aikana.

Lämpöhanke pitää sisällään yläkoulun öljylämmityskattilan vaihdon hyötysuhteeltaan parempaan kattilaan ja teräspiipun asennuksen nykyisen savukanavan sisälle. Luokkahuoneiden lämmitystä tehostetaan asentamalla yksi ilmalämpöpumppu kumpaankin luokkahuoneeseen. On mahdollista, että näillä toimenpiteillä Koulupuiston öljynkulutus, noin 6000 ltr/vuosi, saadaan puolitettua. Lämpöhankkeen kustannusarvio on 13000 euroa.

Ulkorakennuksen perusparantaminen on tarpeellista, koska koko rakennus on pahasti rapistunut vuosien saatossa ja sen käyttö on osittain vaarallista sortumavaaran vuoksi. Perusparannuksen ansiosta rakennus saadaan siistiin kuntoon ja nykyisen katon alla olevat tilat tehokkaaseen käyttöön. Ulkorakennusta tullaan käyttämään Koulupuiston polttopuiden varastona sekä kyläseuran käyttöesineiden varastona. Ulkorakennuksen perusparantamisen kustannusarvio on lähes 13000 euroa.

Paljon kyläseuran käyttöesineitä on nyt varastoituna Sinisen koulun tiloihin. Tarkoitus on, että Sininen koulu ei jatkossa ole varastotila, vaan se kunnostetaan (entisöidään) kyläläisten kerho- ja näyttelytiloiksi. Joskus tulevaisuudessa tulee mahdollisesti aika ja tarve käynnistää Koulupuiston kehittämishanke III Sinisen koulun kunnostamiseksi.

Kyläseuran talous on vakaalla pohjalla ja uskomme tämän hankkeen toteutuksen onnistuvan kyläseuran rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Toivomme, että kyläläiset osallistuvat ahkerasti talkootoimintaan hankkeen toteutuksen aikana. Sopivaa tekemistä talkooväelle löytyy erityisesti ulkorakennuksen perusparannuksen aikana purku- ja rakennustöissä.

VALTO KOSKINEN[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 3/maaliskuu 2010]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke