www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

TULEVAISUUDELLE TOIVOA

Maaseudun elämä on hiljentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Niin on käynyt Putkilahdenkin kylän kohdalla. Väki vanhenee ja nuoret siirtyvät kaupunkeihin ja keskustoihin työn ja mukavamman elämän toivossa. Tokihan on mukavuutta saada palvelut läheltä: kaupat, koulut, terveyspalvelut, pankit, posti sekä myöskin erilaiset viihde- ja harrastusmahdollisuudet. Näitähän me kaikki tarvitsemme.

Aikojen kuluessa kuitenkin näyttää siltä, että maaseudulta syntyisin olevat ihmiset kokevat kaupungin ahtaan asumismuodon rasittavana. Naapuri on seinän takana ja harvoilla on edes omaa pihamaatakaan. Yleisesti rasittavia tekijöitä ovat myös liikenneruuhkat ja vakavasti lisääntynyt häiriökäyttäytyminen. Turvallisuudentunne vähenee.

Maaseudulla asumisesta on tullut jälleen monien ihmisten suuri unelma. Halutaan omaa tilaa ja omaa rauhaa, halutaan pois kuluttavasta oravanpyörästä, kiireestä, tungoksesta, ilmansaasteesta ja melusta. Turvallinen asuinympäristö ja hyvät, luotettavat naapurit ovat kullanarvoinen asia.

Tällaiseen ihmisen unelmaan tulisi löytyä toteuttamismahdollisuudet.

Maaseudulla asumisen hyvien puolien vastapainoksi muodostuvat usein pidemmät välimatkat työpaikoille. Myös koulut ja erilaiset palvelut saattavat olla hyvinkin kaukana. Harvaan asuttujen kylien ongelmana on julkisen liikenteen puute. Ilman omaa kulkuvälinettä maalla on hankalaa tulla toimeen. Maalla asuminen vaatii myös monenlaista toimeliaisuutta, pihat, tiet, rakennukset ja kaikki asumisen tarpeet on huolehdittava itse.

Putkilahden, kuten muidenkin pienten maaseutukylien autioitumista hidastaa uusien vakituisten asukkaiden saanti paikkakunnalle.

Ilahduttavaa on, että viime vuosien aikana Putkilahteen on saatu useiden uusien asukkaiden lisäksi myös paluumuuttajia. Tutut lapsuuden tanhuat vetävät puoleensa. On ollut ilo huomata, kuinka uusien asukkaiden mukaantulo kylän tapahtumiin ja myös aktiivinen osallistuminen kylää koskeviin yhteisiin asioihin on vilkastuttanut kylän elämää. Tulevaisuudelle on toivoa näkyvissä.

Aune Turunen,
päätoimittaja

[Putkilahden kylälehden 4/huhtikuu 2010 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke