www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Putkilahden tilastokatsaus

Tilastokeskus julkaisee parin vuoden välein Suomesta kylätasoista tilastotietoa. Kylä tarkoittaa postinumeroaluetta, esim. Putkilahti on alue, jonka postinumero on 41870. Tuorein tilastokokoelma on julkaistu helmikuussa 2010. Tiedot on nyt koottu hieman eri tavalla kuin aikaisempina vuosina, kaikkia vanhoja tietoja ei enää saada, mutta mukana on myös joitain uusia tietoja. On huomattava, että Tilastokeskus ei pysty keräämään kaikkia tietoja kaikkina vuosina, jolloin iso osa tuoreimmistakin tiedoista on jo pari vuotta vanhaa. Koska tilastointi perustuu postinumeroon, ei Putkilahden liittyminen Jyväskylään merkitse tilastoinnin kannalta mitään, säilyyhän Putkilahden postinumero ennallaan.

Putkilahden asukasmäärä on kääntynyt taas hienoiseen laskuun
2000-luvun alussa Putkilahden väkimäärä lisääntyi hieman, mutta kääntyi viime vuosina taas laskuun. Vuoden 2005 lopulla Putkilahdessa asui 211 henkilöä, 2007 lopulla 203 henkilöä ja vuoden 2008 lopussa 196 henkilöä. Muuttoliikkeen vaikutusta väkimäärään ei pystytä kertomaan, koska Tilastokeskus ei enää julkaise kylätasoisia muuttolukuja.

Allaoleva pylväskaavio kertoo Putkilahden asukasmäärän kehityksen vuosina 1988 - 2008.


Vuosikymmenten 1980/1990 vaihteessa Putkilahdessa oli hienoinen, muutaman naisen enemmistö. Vuoden 2005 lopulla Putkilahdessa asui 107 miespuolista henkilöä ja 104 naispuolista, vuoden 2008 lopussa kumpiakin oli saman verran, 98 henkilöä.

Lasten ja nuorten lukumäärä kasvaa
Riippumatta väestömäärän hienoisesta laskusta viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, on alle 20-vuotiaiden lukumäärä pysynyt hämmästyttävän tasaisena, ja on nyt kasvusuunnassa. Heitä on jatkuvasti ollut noin neljäkymmentä. Vuonna 2005 heitä oli 43 (20,3% silloisesta väkimäärästä), vuoden 2008 lopulla 44 (22,5%). Kun nyt myös 20-kymppisten lukumäärä on noussut yhdellä, asui Putkilahdessa 49 alle 30-kymppistä henkilöä vuonna 2008, kun vuoden 2005 vastaava luku oli 47. Yli 65-vuotiaiden henkilöiden osuus on puolestaan vähentynyt yhdeksällä, 65:stä 56:een. Tämä kehitys on laskenut putkilahtisten keski-ikää vuoden 2005 49,2:sta 48:aan vuoteen.

Putkilahden asukkaiden ikäpyramidi vuoden 2008 lopulla:


Ikähaitarin ala- ja yläpäässä jakoväli ei ole tasan 10 vuotta, koska Tilastokeskus on muuttanut tilastointitapaa.

Koulutustasosta ja perheiden sosioekonomisesta asemasta
Putkilahtiset ovat entistäkin koulutetumpaa väkeä. Kun peruskoulun jälkeisen tutkinnon (ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto) suorittaneita, yli 18-vuotiaita oli vuonna 2003 53 prosenttia, on suhdeluku noussut 56 prosenttiin vuonna 2007. Putkilahden miehet ovat hieman naisia koulutetumpia, 59% vs. 52%.

Vuoden 2007 lopulla Putkilahdessa asui 88 perhettä: perheenpään mukaan laskettuna 12 maatalousyrittäjäperhettä, 4 muuta yrittäjäperhettä, 12 toimihenkilöperhettä, 8 työntekijäperhettä, 41 eläkeläisperhettä ja 11 muunlaista perhettä. Putkilahden perheistä 24:ssä oli vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Vuoden 2007 lopulla putkilahtelaisista 79 henkilöä (39%) kuului työvoimaan. Työvoimaan kuulumattomia ovat mm. lapset ja eläkeläiset. Työvoimaan kuuluvista palkansaajia oli 43%, yrittäjiä 41% ja työttöminä 16%. Vuoteen 2003 verrattuna työvoimaan kuuluvien osuus on vähentynyt kaksi prosenttiyksikköä ja työttömien määrä lisääntynyt viisi prosenttiyksikköä. Työttömyys ravisteli erityisesti naisia.

Kyläkuntavertailu joskus myöhemmin
Putkilahden kylälehden jossain tulevassa numerossa on tarkoitus vertailla Putkilahden tuoreita tilastolukuja – tässä esitettyjä ja joitain muitakin – naapurikylien Oittila ja Tammijärvi vastaaviin.

RISTO PERTTULA
Lähde: Tilastokeskuksen postinumeroalueittainen tilastotietokanta 2010

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2010]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke