www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Apteekki - lähellä meitä

Omalta paikkakunnalta saatavien palveluiden merkitys on suuri. Terveyden ylläpitoon ja sairauden hoitoon apua haetaan mielellään omasta tutusta apteekista.

Korpilahden apteekki perustettiin vuonna 1891 ja ensimmäisenä apteekkarina toimi Karl Wilhelm Backman. Ensi vuonna tulee siis 120 vuotta täyteen. Luhangan apteekki perustettiin 1939 ja siitä tuli Korpilahden apteekin sivuapteekki 1988 Sinikka Lankisen tullessa apteekkariksi.

Korpilahden nykyinen apteekkari, proviisori Marjatta Jermalainen on Korpilahden omia tyttäriä.

Täällä syntyneenä, kasvaneena ja koulunsa käyneenä hän tuntee lähes kaikki asiakkaansa samoin kuin asiakkaat tuntevat hänet. Tämä on suuri etu asiakaspalvelussa.

Apteekkialalle hakeutumisestaan Marjatta Jermalainen kertoo:
– Ylioppilaskevään ajattelin lähinnä pyrkiä lukemaan kemiaa tai biologiaa. Sitten kuulin, että apteekkialallakin noita aineita opiskellaan. Niinpä menin kesäkuussa 1971 kysymään Korpilahden silloiselta apteekkarilta Saara Nyyssöseltä harjoittelupaikkaa voidakseni tutustua alaan. Sain paikan, kiinnostuin alasta ja pyrin syksyllä Helsingin Yliopiston Farmasianlaitokselle. Niin minusta sitten tuli apteekkilainen.

Opintojen jälkeen Marjatta Jermalainen tuli Korpilahden apteekkiin proviisoriksi tammikuussa 1979.

– Ehdin työskentelemään neljän apteekkarin alaisena ennen kuin Lääkelaitos myönsi minulle Korpilahden apteekin ja Luhangan sivuapteekin apteekkiluvat. Siirryin yrittäjäksi toukokuussa 2003.

Viime vuosikymmenten aikana apteekkiala on kehittynyt monipuolisesti ja varsinkin uusi tekniikka on muuttanut käytäntöjä. Marjatta Jermalaiselle asia on tuttua, hän kertoo:
– Tullessani Korpilahden apteekkiin proviisoriksi 1979 tietokoneet olivat vielä tulevaisuutta ja lääkkeitä valmistettiin apteekissa melkein päivittäin. Nykyään ei lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ym. aiheuttamien töiden vuoksi tultaisi enää toimeen ilman ATK-järjestelmiä. Lääkeinformaation antamista ja asiakaspalvelua painotetaan alallamme entistä voimakkaammin. Korpilahden apteekissa valmistamme edelleen joitakin lääkevalmisteita, mutta suurin osa on tehdasvalmisteisia.

Apteekki on alansa erikoismyymälä, jonka tuotteiden myyntiin liittyy opastus ja ohjaus, joten asiakaspalvelussa työskentely edellyttää suurta määrää tietotaitoa. Tietoja ja taitoja joudutaankin päivittämään jatkuvasti.

Marjatta Jermalainen toteaa:
– Onnistunut lääkehoito on apteekin ja lääkärin yhteinen tavoite. Apteekkien tehtävä on neuvoa ja motivoida asiakkaita lääkkeiden oikeaan käyttöön ja informoida lääkehoidon keskeyttämisen aiheuttamista riskeistä. Lääkehoidon kokonaisarviointi ja annosjakelu ovat uusia palvelumuotoja apteekeissa. Me Korpilahden apteekissa tarvitsemme vielä lisää koulutusta, jotta voisimme täysipainoisesti vastata näihin haasteisiin.

Apteekkien lakisääteinen tehtävä on huolehtia turvallisesta ja tehokkaasta lääkejakelusta. Sähköiset reseptit ovat tulossa käyttöön. Korpilahden apteekissa asia on tiedostettu:
– Sähköistä reseptiä on kehitelty noin kymmenen vuotta. Nyt näyttäisi siltä, että se otetaan Keski-Suomessa käyttöön aikaisintaan vuonna 2011. On vaikeaa saada terveyskeskusten, sairaaloiden, KELA:n ja apteekkien erilaiset tietokonejärjestelmät toimimaan yhteistyössä. Reseptin käsittelyprosessia pyritään rationalisoimaan sähköisen reseptin avulla. Lääkäri laatisi vastaanotolla tietojärjestelmällään sähköisen reseptin ja tallentaisi sen keskitettyyn valtakunnalliseen reseptitietokantaan. Potilas saisi lääkäriltä mukaansa vain potilasohjeen, josta ilmenee mm. lääkkeen nimi ja annostus. Potilas voisi hakea lääkkeen mistä tahansa sähköisiä reseptejä toimittavasta apteekista. Kun potilas tulisi ostamaan lääkettä, apteekki hakisi reseptin tietokannasta. Myös lääkkeen toimittamista koskevat tiedot, kuten apteekki, päivämäärä ja toimitettu lääkemäärä, tallentuisivat reseptitietokantaan. Valtakunnallisella sähköisellä potilasasiakirjalla pyritään parantamaan hoidon jatkuvuutta, laatua ja potilasturvallisuutta.

Luhangan sivuapteekin kohtalo kiinnostaa varsinkin luhankalaisia ja myös putkilahtisia. Apteekkari Jermalaisen mukaan Luhangan sivuapteekin säilymistä on auttanut ainakin kaksi asiaa:
– Luhangan kunta on edelleenkin ostanut vanhainkodin lääkkeet paikallisesta apteekista. Tämä myynti on apteekin toiminnan säilyvyyden kannalta tärkeää. Luhankalaiset ovat myös olleet uskollisia asiakkaita, vaikka joutuvatkin käymään lääkärin vastaanotolla Joutsassa. Toivon, etten ainakaan minä apteekkarina oloaikanani joudu sivuapteekkia sulkemaan.

Korpilahden apteekissa tehtiin viime kevään aikana iso remontti, jolloin apteekin tilat muutettiin viihtyisimmiksi ja samalla vastaamaan tämän päivän tarpeita. Nyt reseptiasiakkaat palvellaan suoratoimituspisteissä, joissa on otettu huomioon intimiteettisuoja ja pisteet on erotettu väliseinillä. Marjatta Jermalainen kiittää asiakkaitaan kärsivällisyydestä remontin aikana:
– Tämän remontin avulla toivomme pystyvämme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja olemme valmiit ottamaan sähköisen reseptin käyttöön.

Omaa työtään apteekkarina Jermalainen luonnehtii näin:
– Apteekkityö on haasteellista ja vaatii jatkuvaa uudelleen kouluttautumista. Työmme on tärkeä osa terveydenhuoltoa. Mielestäni asiakaspalvelu tuo vaihtelua ja sisältöä työhömme. Yrittäjyys toi mukanaan uusia haasteita ja lisää konttoritöitä, jotka eivät aina ole niin mieluisia. Se tuo kuitenkin myös tiettyä vapautta ja varmuutta elämään.

TEKSTI JA KUVA AUNE TURUNEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2010]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke