www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Internet on edelleen pop

Internetyhteydet keskusteluttavat! Yhteyden suuntaaminen sekä laatu- ja hintakeskustelut ovat edenneet sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Erityisesti putkilahtelaisia kiinnostaa Jyväskylän kaupungin rooli yhteyksien luomisessa. Internetsivujen selailun tuloksena on selvinnyt, että Jyväskylän kaupunki suunnittelee viestintäministeriön ohjeiden mukaisesti kaapeliyhteyksiä haja-asutusalueille. Sen mukaisesti Putkilahteen olisi suunnitteilla valokaapelinveto, johon sitten taloudet voisivat liittyä. Kaupungin internetyhteyksistä kertoville sivuille ei ollut päivitetty operaattoria, joka sitoutetaan kaapelin ja yhteyksien ylläpitoon. Elokuun tilanteesta verkkosivuilla todetaan, että ”Operaattorin valinnan jälkeen käymme heidän kanssaan neuvottelut jatkosta. Kaupunki on tälle vuodelle myöntänyt määrärahan tälle hankkeelle ja sen mukaisesti voidaan jotain verkkokehittämistä tehdä jo kuluvan syksyn aikana. Jatkorahoitus kaupungin osalta ratkeaa hankkeen tulevien kustannuksien täsmentyessä.”

Nettisivulla http://www.keskisuomi.fi/filebank/11632-Liite_3b_Verkkos_Jkyla_2.pdf olevan suunnitelman mukaisesti Putkilahden taajaman alueella olisi kaupallisen tarjoajan verkko. Valokaapeliyhteys on suunnitteilla tulevaksi alueelle pohjoisesta tien suunnassa Vespuolesta Putkilahteen ja siitä linjasta olisi haarautuma Töppöspohjaan. Putkilahden taajaman jälkeen valokaapeliyhteys jatkaisi Reinanpohjan ja Rantuun suunnassa Mokan alueelle, josta se jatkaisi edelleen tilaajayhteytenä Kilvensaloon.

Yhteyden valmistumisaikataulu sekä hinta ovat vielä tätä kirjoitettaessa epäselviä. Valtioneuvoston antaman hinta-arvion mukaisesti ”kuituyhteyden keskimääräinen kokoaniskustannus tilaajalle on ollut 2000-3000 euroa kotitaloutta kohden”. Sen lisäksi tulee kuukausittainen ylläpitomaksu, jonka juuri on todettu olevan 1 Mbit/s kapasiteetilla maksimissaan 40 €/kk. Kaapeliyhteyden liittymän hinta on tietenkin varsin korkea verrattuna langattomaan 3G-yhteyteen. Valokaapelin hyvänä puolena on kuitenkin huomattavan tehokas tiedonsiirtokapasiteetti sille, joka sellaista tarvitsee ja toiseksi se ei ole kovin herkkä myrskyvahingoille. Toki kaivuri saa kaapelin poikki, jos huolimattomasti kaivellaan. Valokaapelin varjopuolena on nykytekniikallakin toteutettuna työläs liittäminen, jos se menee poikki.

Valittaessani viestintäministeri Suvi Lindénille TeliaSoneran tuottaman yhteyden laadusta ja laskutuksesta hän totesi vastauksessaan mm seuraavaa: ”Yhtiöllä on velvoite tarjota sitä palvelua, josta yhtiö on teidän kanssanne sopinut. Viestintävirasto on velvoittanut teleyrityksiä, kuten mm. TeliaSoneraa, muuttamaan viestintäpalvelusopimuksen ehtoja siten, että niistä käy täsmällisesti ilmi tarjottavan laajakaistapalvelun yhteysnopeus, joka myös vastaa verkon todellista suorituskykyä. Yhtiöt ovat antaneet Viestintävirastolle 2.8.2010 mennessä selvityksen siitä, miten sopimusehtoja on muutettu tai tullaan muuttamaan. Muutosten tulee astua voimaan viimeistään kuluvan vuoden lokakuun alusta. Kun laajakaistapalveluiden sopimusehdot ovat täsmällisempiä, voi kuluttaja valittaa, jos hänen saamansa palvelu on virheellinen ja saada virheellisestä palvelusta korvaus.”

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos välitysnopeus on vain 300 kbit/s, niin TeliaSonera ei saisi laskuttaa 1Mbit/s yhteyden mukaista ”laajakaistahintaa”. Nyt on siis jotain tapahtumassa sekä yhteyden laadun parantamiseksi että laskutuksen tarkistamiseksi. Onneksi langattoman 3 G-verkon kuuluvuuttahan on jo parannettu oleellisesti tälläkin alueella., joten kilpailutilanne pitänee hinnan kohtuullisena.

Viihtyisää alkutalven tunnelmaa Putkilahti-lehden lukijoille sekä luonnossa liikkuen että internetin parissa!

OSSI KETTUNEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 11/marraskuu 2010]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke