www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Putkilahden liikenneturvallisuutta suunnitellaan parannettavaksi

Kylätalolla järjestettiin tiedotustilaisuus 9.11 kyläläisille ja esiteltiin esiselvitystyyppistä aluevaraussuunnitelmaa kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisesta Korpilahti - Joutsa maantielle 610 Putkilahden kylän kohdalle. Hankkeen tavoitteena on löytää suunnitteluratkaisu, jonka perusteella yksityiskohtaisempi suunnittelu voidaan myöhemmin käynnistää. Lisäksi ratkaisuilla saadaan perusteet alueen asemakaavoitusta varten.

Aluevaraussuunnitelmia on Keski-Suomen alueella paljon ja Putkilahti ei ole tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten joukossa. Kevyen liikenteen väylän esisuunnitelmia on tehty mm. Jyväskylään, Muurameen, Jämsään ja Toivakkaan.

Yleisötilaisuus oli avoimien ovien tilaisuus, jonne asianosaisilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tulla keskustelemaan hankkeesta ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin.

Suunnittelijat, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta hankintapäällikkö Hannu Keralampi ja TL Suunnittelu Oy:stä projektipäällikkö Jarmo Uotila esittelivät suunnitelmaluonnoksia. Kyläläisiä oli paikalla pitkälti toistakymmentä henkilöä. Yleisöä alustajien mukaan oli runsaasti verrattuina muihin Keski-Suomen alueella järjestettyihin vastaaviin tilaisuuksiin. Asian tiimoilta käytiin illan mittaan vilkasta keskustelua.

Hanke tähtää liikenneturvallisuuden parantamiseen. Esisuunnitelmassa kevyen liikenteen väylä on kilometrin mittainen ja alkaa kyläkaupan pohjoisesta liittymästä ja päättyy etelässä Pikahuolto OY:n kohdalle. Väylä on 2,5-3 metriä leveä ja kulkee siellä puolen tietä, missä enemmistö asukkaista asuu. Tällöin tien ylitys vaaratilanteita syntyy vähempi. Joitakin nykyisiä liittymiä suljetaan ja näin saadaan turvallisuutta lisää. Mitä vähempi on liittymiä, sen turvallisempaa on. Nykyinen maantie ja silta säilyvät suunnitelman mukaan ennallaan.

Nopeutta pyritään hiljentämään laittamalla taajamaportit ja nopeusrajoitus. Kylän halki autoliikenne on vilkasta, keskimäärin 750 ajoneuvoa kulkee päivittäin ja kesäisin määrä nousee 1000.

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Putkilahden kylän kohdalle on monen kyläläisen toive. Ei ihme, että asiaan liittyvät suunnitelmat kiinnostivat, koska läpikulkeva raskas liikenne aiheuttaa vaaratilanteita. Jäämme nyt odottelemaan jatkotoimenpiteitä.

Pääosin hankesuunnitelmaa pidettiin hyvänä. Aikataulua suunnitelman toteuttamiseksi ei ole tiedossa. Joitain osia voidaan kenties tehdä. Valaistusta uudistetaan vuoteen 2014 mennessä vaihtamalla polttimot.

Tilaisuuden perusteella laadittu raportti on joka tapauksessa kansissa ja lähtenyt lausuntakierrokselle.

Julkisten menojen leikkaukset huomioon ottaen itse en rohkene olla edes varovaisen toiveikas kyseisen hankkeen toteutumisen suhteen lähitulevaisuudessa.

TEKSTI JA KUVA: LASSE ELFVENGREN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 12/joulukuu 2010]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke