www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kyläseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2O11

Putkilahden kyläseura ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton seura, jonka tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisien olojen kehittämiseksi, viihtyisyyden lisäämiseksi sekä olla toimialueensa asukkaiden yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä.

Seuran toimintaa johtaa ja ohjaa vuosittain valittava johtokunta ja kaksivuotiskausiksi valittu puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja sen alaiset jaokset hoitavat kylälehden, kiinteistön sekä mahdollisten hankkeiden toimintaa. Jaokset raportoivat toiminnastaan johtokunnalle.

On suotavaa jättää aloitteita tai kertoa ideansa kyläseuran johtokunnalle seuran toimintaa varten.

TOIMINTASUUNNITELMAN SISÄLTÖALUEET VUODELLE 2011

1. Koulupuisto; kylätalon toiminnot

 • jatketaan kylätalon maksutonta palvelua kylän seuroille sekä toimintaa järjestäville organisaatioille
 • toteutetaan lämmitysjärjestelmän korjaus ja täydennys vaihtamalla vanha keskuslämmityskattila uuteen
 • jatketaan ulkorakennuksen peruskorjausta

2. Kylätoiminnan jatkaminen ja yhteiset tapahtumat

 • järjestetään virkistystoimintaa: teatteri, konsertti, retket ja pulkkamäki toiveiden mukaan
 • järjestetään kesällä 13. kerran Putkilahden jazz-tapahtuma, mikäli mahdollista
 • viedään 100 euron varpajaisraha kylälle syntyneille vauvoille
 • toivotetaan uudet asukkaat tervetulleiksi kyläkirjalla

3. Kylämaiseman arvot ja asuinympäristö

 • siivotaan keväällä Vespuolentien tienvarret
 • suoritetaan muita maisemanhoidon toimenpiteitä tarpeen mukaisena
 • ollaan mukana vesireitistön ja vesialueiden kunnostushankkeissa
 • ollaan mukana mahdollisessa kylän yleiskaavatyössä ja järjestetään keskustelutilaisuuksia
 • Kyläseura jatkaa keskustelua kylän vesi- ja viemäröintiasioista viranomaisten kanssa vesiasioiden hoitamiseksi lain vaatimalla tavalla vuoteen 2014 mennessä

4. Tiedotus ja sidosryhmäyhteystyö kaupunkisuhteet

 • tiedotustoimintaa jatketaan internet-sivuston avulla ja annetaan tarvittaessa tilaa myös muille kylätoimijoille, tiedottaminen turvataan kylätasolla kylälehteä apuna käyttäen
 • mahdollisissa yhteistyöhankkeissa mukana olo naapurikylien ja kuntien kanssa
 • kannustetaan Jyväskylän kaupunkia tiedottamiseen ja näkemysten vaihtoon kyläorganisaatioiden kanssa: aluelautakunta on tähän hyvä väline

5. Kyläseuran hallinnollinen työ, toiminnan rahoitus

 • hallinnollinen työ: johtokunnan kokoukset joka toinen kuukausi, yleiset kokoukset kaksi kertaa vuodessa
 • pääasiallinen tulonlähde on asuntojen vuokratulot, jotka käytetään kiinteistöjen kuluihin; lisäksi järjestetään arpajaisia sekä myydään erilaisia tuotteita ja vuokrataan telttoja, tikkaita ja astiastoa sekä kylätaloa juhla- ja toimintatilaksi.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 1/tammikuu 2011]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke