www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kinkerit

Kipakasta pakkasesta huolimatta Putkilahden kinkereille, jotka pidettiin kylätalolla 16. helmikuuta, saapui väkeä noin parikymmentä henkeä. Korpilahden alueseurakunnan viranhaltijoista mukana olivat pappien viransijaisena syksyyn saakka toimiva seurakuntapastori Inari Vapaakallio sekä alueseurakuntamme kanttori Anne Laakso-Viholainen.

Korpilahden alueseurakunnan seurakuntapastori vs. Inari Vapaakallio ja kanttori Anne Laakso-Viholainen

Alkupuheessaan Inari Vapaakallio korosti luottamuksen merkitystä ihmisten kanssakäymisessä:

“Luottamuksesta ajattelen niin, että meidän ihmisten tärkeitä tehtäviä ovat luottamuksen rakentaminen toinen toistemme ja kaikkien kansakuntien välille niin että voimme elää rauhassa ja turvassa toinen toistemme läheisyydessä. Toisena tehtävänä meillä ihmisillä on luottaa siihen, että saamme kaikki elää Jumalan lähellä, ikään kuin Hänen kämmenellään ja Hän pitää meistä huolen kaikkien vaivojen, onnettomuuksien ja pahojen asioidenkin keskellä. Eli ihmisen tehtävänä on tällainen kahdensuuntainen luottaminen: toisiin ihmisiin ja Jumalaan luottaminen.”

Kinkereiden opetusosuudessa perehdyttiin papin ja kanttorin johdolla virsikirjan liiteosassa olevaan jumalanpalveluskaavaan sekä siihen liittyvään musiikkiosuuteen.

Katekismuksen puolelta syvennyttiin tällä kertaa tarkemmin toiseen ja kolmanteen käskyyn.

Katekismuksen kymmenen käskyä ilmaisee elämän peruslain: mitä meidän tulee tehdä ja mitä jättää tekemättä.

Kinkeripiirin toiminnasta keskusteltaessa todettiin toiminnan vähentyneen viime vuosina huomattavasti. Syynä tähän on asukkaidemme vähentyminen kuolemien ja erikoisesti kylältä pois muuttojen takia. Monet kylämme seurakuntatyön aktiivijäsenet ovat siirtyneet asumaan Korpilahdelle ja se vaikuttaa osaltaan toiminnan vähenemiseen. Toimintaa on kuitenkin yritetty ylläpitää jonkun verran. Seurakuntapiirejä pidettiin kerran, joulun aikaan käytiin tervehtimässä yksin asuvia kyläläisiä jonka lisäksi on osallistuttu ehtikkojuhliin ja jumalanpalveluksiin. Kinkereitä on järjestetty vuosittain.

Kinkeripiirin vastuuhenkilöinä ovat toimineet: lähetysvastaavana Annikki Saarinen, diakoniavastaavina Virpi Ruth-Salonen ja Enna-Liisa Sorsa, sihteerinä Sisko Ruth ja varoista vastaavana Riitta Hakanen. Kylänvanhimpana toiminut Oiva Saarinen luovutti vuoron Uolevi Turuselle, muut vastuuhenkilöt lupautuivat jatkamaan tulevanakin toimikautena. Yhteisvastuu-keräyksestä huolehtii vuosien kokemuksella Aino Riikonen yhdessä Sisko Ruthin kanssa.

Kinkeri-illan isäntäväkenä olivat Sisko ja Matti Ruth yhdessä Virpi Ruth-Salosen kanssa. Illan emännät olivat valmistaneet herkullisen tarjoilun, jota nautittaessa kyläläiset vaihtoivat innokkaasti kuulumisiaan. Kinkereillä vallitsi lämmin ja leppoisa tunnelma.

KUVA JA TEKSTI AUNE TURUNEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 3/maaliskuu 2011]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke