www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Lotta-Svärd järjestön synty Korpilahdella

Helmikuun manifesti ja sen jälkeiset venäläistämistoimenpiteet synnyttivät naisten tarpeen osallistua entistä enemmän perheen ulkopuoliseen elämään.

Suojeluskuntien syntyminen mahdollisti naistenkin osallistumisen eräänlaiseen sotilaalliseen toimintaan. Heidän toimintansa liittyi lähinnä erilaisiin huoltoa suorittaviin toimintoihin, kuten joukkojen muonittamiseen, varusteiden hankintaan ja kunnostukseen sekä sairaanhoitoon. Suojeluskuntien toiminnan vakiintuminen mahdollisti tehokkaamman ja säännöllisemmän toiminnan naisille.

Vuonna 1919 kehotti Suojeluskuntien päällikkö eräässä päiväkäskyssään muodostamaan paikallisten suojeluskuntien toiminnan tukemiseksi Lotta Svärd -yhdistyksiä. Nämä olivat aluksi puhtaasti paikallisia ja keskusjärjestö perustettiin vasta 11. toukokuuta 1920.

Korpilahden suojeluskunnan yhteyteen perustettiin melkein heti suojeluskunnan tultua perustettua vuonna 1918. Ensimmäisenä vuonna jäsenmäärä kasvoi 28 henkilöön ja ensimmäinen nimi jäsenluettelossa oli kauppiaan rouva Hilma Willberg. Toiminta oli erään käsiini sattuneen käsinkirjoitetun lähteen mukaisesti “koko ajan ovat lotat suhtautuneet myötätuntoisesti suojeluskuntaan.” Toimintansa toisena vuonna lotat hankkivat järjestämällä erilaisia tilaisuuksia suojeluskunnalle oman lipun. Se vihittiin juhannuksena 1919 Korpilahden kirkossa ja vihkimisen suoritti pastori Kaarlo Sovijärvi. Lipun hinnaksi tuli 2 000:- ja hankinnasta jäänet rahat lotat lahjoittivat sankaripatsasrahastoon.

Korpilahden lottien toiminnan alkuvuosien ajoista on lähdemateriaalia hyvin niukasti. Saamani tiedon mukaan materiaalia saattaa olla parillakin eri suunnalla, mutta salapoliisintyö ja yhteydenotot ovat vielä kesken.

Sota-arkistoon säilötty Lotta Svärd Korpilahden paikallisosaston materiaalia löytyy vuosilta 1924-1944. Materiaali käsittää erilaisia kokouspöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa, toimintakertomuksia, talouteen liittyvää materiaalia, rekisteröinti asiakirjoja sekä jäsenluetteloita useilta vuosilta. Aineistoa on kaksi kansiota.

Korpilahden lotat olivat perustamisestaan lähtien hyvin itsenäinen, suojeluskuntansa hyväksi toimiva järjestö. Vasta 1920-luvun alkuvuosina yhdistys liittyi Jyväskylän piirijärjestöön ja vasta vuonna 1925 valtakunnalliseen Lotta Svärd -järjestöön.

Vapaussotaan lotat osallistuivat toimimalla kotona Korpilahdella ja heidän toimintansa liittyy hyvin tiiviisti suojeluskunnan toimintaan, olihan se suojeluskunnan naisjärjestö. Ja tähän päätteeksi voikin sanoa saman kuin Suojeluskunta osioon: lottien osallistuminen vapaussotaan onkin sitten jo toisen saarnan arvoinen asia.

Yhdistelmä

Sekä Korpilahden suojeluskunta että Korpilahden lotat ovat kumpikin järjestönä tulleet perustetuiksi melko pian kyseisen toiminnan alkumetreillä. Molemmat ovat syntymänsä jälkeen toimineet alkuvuotensa omina “yhdistyksinään”. Suojeluskunta liittyi jo syksyllä 1917 perustettuun Jyväskylän Suojeluskuntapiiriin ja Lotat liittyivät 1920 perustettuun keskusjärjestöön.

Sekä Korpilahden suojeluskunta että Korpilahden kirkonkylän Lotta Svärd -järjestö muodostavat kyseisten järjestöjen historiassa oman mielenkiintoisen luvun. Tämä siksi, että molemmat ovat syntyneet järjestöjen historioiden syntyaikojen alussa. Pienen paikkakunnan historiassa kummallakin oma tärkeä osansa ja historiansa.

PERTTI J. LOUNI

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 3/maaliskuu 2012]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke