www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

TERVETULOA KEVÄT, KYLÄKAUPPA JA KESÄASUKKAAT!

Huhtikuu on alkanut hyvillä uutisilla. Jo huhtikuun puolella toimintaansa aloitteleva Kyläkauppa Virranpoika ystävällisine kauppiaineen toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kyläämme. Pidetään nyt yhteistuumin kauppa omanamme ja otetaan kiitollisina vastaan kaikki kaupan tarjoamat palvelut. Me tarvitsemme kauppaa ja kauppa tarvitsee meitä. Yhteistuumin tästä eteenpäin!

Huhtikuu huhuilee keväästä, jäät sulavat ja maa vapautuu roudastaan. Luonto hymyilee ympärillä monin lupauksin kohti kesää ja kasvua. Alkava kevät kutsuu pikkuhiljaa kaukaisimmatkin vapaa-ajan asukkaamme mökeilleen keväisten puuhiensa pariin. Toivotamme heidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi keskuuteemme! Kylälehdellämme on ollut ilo ja kunnia tutustuttaa lukijoitamme lukuisiin mökkiläisiimme julkaisemalla heidän kirjoituksiaan ja samalla valaisten sitä, miten mielenkiintoisia ja monilahjakkaita ihmisiä kylällämme asuu.

Eräs onnellisen elämän perusedellytyksistä on siinä, että saa elää rauhassa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Jokainen tätä haluaa, mutta aina se ei ole mahdollista. Tämä maailmamme on yhä enenevässä määrin täynnä vaikeita ongelmia ja niiden mukanaan tuomia katkeria kärsimyksiä. Monien kansojen kysymyksenä tänä päivänä onkin, miten selvitä silloin kun hätä ja pelko ovat ahdistavimmillaan. Kaikki eivät saa kysymykseensä koskaan vastausta, mutta joskus sentään pyritään löytämään apua ja keinoja tilanteiden rauhoittamiseksi. Eräästä sellaisesta saamme lukea tässä lehdessämme julkaistusta eversti evp. Ossi Kettusen artikkelista.

Jo aikoinaan Voltaire (1694 - 1778), valistusajan huomattavin kulttuuripersoona kirjoitti: ”Jotta yhteiskunta voisi säilyä, täytyy olla lakeja, samoin kuin jokaista peliä varten täytyy olla sääntöjä.” Tämä satoja vuosia vanha ajatus olisi oiva ja käyttökelpoinen toteutettavaksi edelleenkin kaikissa meidänkin aikamme yhteiskunnissa.

Aune Turunen,
päätoimittaja

[Putkilahden kylälehden 4/huhtikuu 2012 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke